Lapkričio 22 d., ketvirtadienį, 17.30 val., Vilniuje, Rašytojų klube, skaitovo Pauliaus Širono poezijos ir muzikos vakaras „Suėjus prie žemės ribos“. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui dedikuotoje programoje – kelionė per 4 metų laikus ir žmogaus gyvenimo tarpsnius su poetų žemininkų bei jų bendražygių kūryba.

„Lietuvos valstybės 100-metis – proga permąstyti gyvenimą savo žemėje, žadinti apsnūdusią sielą ir prisiminti tuos, kurie meilę žmonėms bei gimtiesiems horizontams išreiškė poezija. Kaip giliai vėl mums prabyla šie kūrėjai. Dar šiek tiek erdvinės muzikos ir prasmė skleidžiasi…“, – sako P. Šironas. 

Renginyje skambės K. Bradūno, H. Nagio, L. Sutemos, A. Mackaus, J. Strielkūno, J. Kėkšto, V. Mačernio, J. Jakšto, E. Selelionio, V. Mykolaičio-Putino, E. Matuzevičiaus, S. Santvaro, A. Nykos-Niliūno, J. Degutytės, J. Macevičiaus eilėraščiai bei keletas P. Širono literatūrinių tekstų iš ciklo „Laiškai Sodininkui“.

Taip pat ištraukos iš erdvinės muzikos kompozitorių H. Buddo, B. Eno, M. Richterio, E. Bernocchi, Cocteau Twinso, kt. muzikos kūrinių. Garso operatorė – Erika Dilkevičiūtė.

Vakaras „Suėjus prie žemės ribos“ yra ketvirtoji Laimono Noreikos premijos, įvairių skaitymo konkursų laureato, Lietuvos radijo žurnalisto Pauliaus Širono programa. Anksčiau jis yra pristatęs Algimanto Baltakio poezijos skaitymų programą, skirtą poeto jubiliejui, taip pat rengė Liūnės Sutemos poezijos ir muzikos vakarus „Jau laikas sugrįžti“ bei Kazio Inčiūros poezijos programą, skirtą poeto 110-osiosms gimimo metinėms. P. Šironas skaito ir kitus autorius, dalyvauja „Poezijos pavasario“ renginiuose, knygų pristatymuose visos Lietuvos bibliotekose, teatrų salėse, bažnyčiose, veda renginius, įrašinėja radijuje bei televizijoje.