Iv Horton nuotrauka

Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu, kviečia studijuoti visus, norinčius susiformuoti savarankišką ir rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą.

Pavasario semestras, 2019 m.

Įvadas į sinoptines evangelijas. Antradieniais, sausio 29 d. – kovo 12 d., 18.00, LKMA auloje, Pilies g. 8. Dėstyt. ses. Benedicte Rollin RA.

Pradžios knyga. Įvadas į Juozapo ir jo brolių istoriją Pr 37–50 skyriuose. Antradieniais, kovo 26 d. – balandžio 30 d., 18.00, LKMA auloje, Pilies g. 8. Dėstyt. dr. Ingrida Gudauskienė. 

Bažnyčia ir pasaulis. Trečiadieniais, sausio 30 d. – kovo 6 d., 18.00, LKMA auloje, Pilies g. 8. Dėstyt. kard. Audrys Juozas Bačkis.

Šv. Raštas. Dievo įvaizdžiai Senajame Testamente (tęsinys). Trečiadieniais, kovo 6 d. – gegužės 8 d., 18.30, LKMA auloje, Pilies g. 8. Dėstyt. kun. teolog. lic. Mozė Mitkevičius.

Knygų klubas. Nuodėmė ir malonė. Paskutiniais mėnesių trečiadieniais (sausio 30 d., vasario 27 d., kovo 27 d., balandžio 24 d.), 18.30, LKMA Mažoji auditorija, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė.

Šv. Augustinas: krikščioniškosios teologijos ir filosofijos dialogas. Ketvirtadieniais, kovo 7 d. – gegužės 2 d., 18.00, LKMA auloje, Pilies g. 8. Dėstyt.dr. Naglis Kardelis.

Rytų Bažnyčios: istorija, teologija, kultūra. Sausio 26 d. ir vasario 2 d., du šeštadieniai, 11–15.30, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. diak. mgr. Gintaras Jurgis Sungaila.

Krikščionio dvasinės kelionės pagrindai. Kovo 2 d., šeštadienį, 13.00-19.00, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. dr. Benas Ulevičius.

Ką sako šiuolaikinis psichologijos mokslas apie buvimą krikščioniu? Kovo 30 d., šeštadienis, 13.00–19.00, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė.

Lietuvių mitologija ir jos šaltiniai. Balandžio 13 d., šeštadienis, 13.00–19.00, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. prof. Vytautas Ališauskas.

Paskaitos vyksta Lietuvių katalikų mokslo akademijos Auloje arba šalia esančioje Mažojoje auditorijoje, Pilies g. 8, Vilnius. Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes yra prašomi palikti auką. Privaloma registracija į kursus prasidės gruodžio mėnesio viduryje ir vyks iki vasario pradžios arba kol bus laisvų vietų. 

Daugiau informacijos ir kursų aprašymai