Lapkričio 25d., sekmadienį, Kryžkalnyje (Raseinių r.) atidengtas ir pašventintas Kęstučio apygardos partizanų memorialas. Partizanų atminimo įamžinimo sumanytojas – kunigas a. a. Alfonsas Svarinskas – buvęs partizanas, tremtinys, 22 metus kalėjęs dėl politinių pažiūrų.

Nuo projekto parengimo iki jo įgyvendinimo praslinko jau 10 metų. Jį kūrė: architektės Virginija Bakšienė ir Dominyka Usonienė, konstruktorius Paulius Kliukas, statybininkai Saulius Matelis, Renatas Lekečinskas, Stasys Bružas ir Gediminas Bružas.

Memorialo kompozicinę struktūrą sudaro 3 plastiniai formantai. Pagrindinė traukos ašis – tiesi laiptų linija, kylanti į 25 metrų kalvą ir orientuota Vakarų kryptimi. Viršutinė terasa – mažųjų architektūros formų – betoninių blokų, tarsi pravėrusių žemės paviršių, kompozicija su 1137 žuvusiųjų partizanų pavardėmis ir slapyvardžiais, Kęstučio apygardos rinktinėmis ir 7 apygardos vadų duomenų tekstais. Vertikalus akcentas – 15 metrų aukščio lauko koplyčia su 19 metrų aukščio nerūdijančio plieno kryžiumi – simbolizuojantys amžiną veržimąsi, tikėjimą, bet kartu ir rimtį, pagarbą žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Memorialo atidaryme dalyvavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vienuolės, Lietuvos Prezidentūros, Seimo ir Vyriausybės atstovai, Raseinių savivaldybės pareigūnai, Lietuvos gyventojų Genocido ir Rezistencijos tyrimo centro delegacija, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos vadovai, kariškiai, savanoriai, garbaus amžiaus partizanai iš 9 apygardų pokaryje veikusių Lietuvoje, gretimų savivaldybių merai, Raseinių choras ir Lietuvos Kariuomenės orkestras, garbūs svečiai - Vytautas Landsbergis su žmona, Vladas Vitkauskas, Romas Šaulys su žmona, į iškilmes atvykę Kelmės, Raseinių, Kauno, Klaipėdos, Tauragės, Šiaulių, Vilniaus, Ukmergės ir kitų rajonų atstovai.

Organizatorių informacija