Irutės Jaruševičiūtės nuotrauka

2018 m. gruodžio 14 d. 10.30 val. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vitražų salėje vyks dvasingumui skirta IV tarptautinė mokslinė konferencija „Popiežių vizitų svarba katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje“.

Programa:

9–10 val. Šv. Mišios Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje

10 – 10.30 val. Dalyvių registracija

10.30 val. Konferencijos atidarymas Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro didžiojoje salė (Gedimino g. 40, Kupiškis).

11-13 val. I sesija

Moderatoriai: Šiaulių universiteto dėstytojas prof. Donatas Jurgaitis, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

Pranešimai:

Popiežiaus Pranciškaus vizitas bažnytinės bendrystės kontekste. Kauno vyskupas augziliaras teol. dr. Algirdas Jurevičius – Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas

Marija – gailestingumo įsčiose – katechezė prie Aušros Vartų belaukiant popiežiaus Pranciškaus. Teol. dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS – Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas

Istorinė atmintis, kaip tikinčiųjų ateitį kuriantis veiksnys, popiežių kalbose Lietuvoje. Teol. lic. kun. Albertas Kasperavičius

Popiežiaus Pranciškaus vizito įtaka kultūrai ir religiniam bei politiniam gyvenimui.
Teol. dr. kun. Vilius Sikorskas

Represuoti Kupiškio krašto kunigai. Dr. Darius Juodis – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centras

Kun. kankinio Alfonso Lipniūno asmenybės svarba ir aktualumas. Teol. lic. kun. Vitalijus Kodis

1300–1400 val. Kavos pertrauka

14-16.30 II sesija

Moderatoriai: Kauno vyskupas augziliaras, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas teol. dr. Algirdas Jurevičius, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas teol. dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS

Pranešimai:

Nuoširdžios jaunimo mintys apie Bažnyčią. Monika Žydeliūnaitė – Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadovė

Edukacinių programų „Teologas bibliotekoje‘‘ ir „5 IN 1“ aktualumas ir nauda. Jurgita Gudeliene – Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos bibliotekininkė, Teol. lic. kun. Andrius Šukys

Ukrainos Graikų apeigų katalikų Bažnyčios stebuklingos Karūnuotos Dievo Motinos ikonos. Aleksandra Kyryčuk ir Marija Omelčuk– Lvovas, Religijotyros institutas.

Trakų Dievo Motina – Lietuvos globėja. Irma Stadalnikaitė – Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ redaktorė

Švč. Mergelės Marijos paveikslai Kupiškio dekanato bažnyčiose. Lina Matiukaitė – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja, Vytis Zavackas – Kupiškio rajono savivaldybės vyriausias specialistas

Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios Dievo Motinos paveikslas. Dr. Aldona Vasiliauskienė – Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė.

Dalyvių registracija: el. p.: kupiskio.pmmmc@gmail.com arba tel. (8 459) 35 144 iki 2018 m. gruodžio 12 d.

Pedagogams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Kaina 1,45 Eur.