A.Paukštys ir vysk. Rimantas Norvila. Balbieriškio bažnyčios konsekracija (Justino Adomaičio nuotr.)

Arvydui Paukščiui – bendrovės „Teltonika“ steigėjui ir savininkui, parėmusiam Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčios atstatymo projektą, suteiktas nacionalinio mecenato vardas.

Tokį sprendimą priėmė Vyriausybė, atsižvelgusi į Mecenavimo tarybos, kurią sudarė kultūros ministrė, sprendimą.

Švč. M. Marijos Rožančinės parapijos vykdomą bažnyčios atstatymo projektą A. Paukštys parėmė 1 mln. eurų. 

Balbieriškio bažnyčia (Valdo Simanaičio nuotr.)

Bažnyčia konsekruota šių metų kovą. Daugiau apie tai galite skaityti čia

Ši bažnyčia taip pat atlieka ir bendruomenės bei kultūros centro funkcijas, prisideda prie visuomenės gerovės stiprinimo, todėl, kaip rašome Kultūros ministerijos pranešime, jos atstatymo projektas atitinka Mecenavimo įstatyme numatytus kriterijus: infrastruktūros objektų sukūrimas, jų atnaujinimas (modernizavimas), vietos bendruomenių stiprinimas. Sukurtas naujas infrastruktūros objektas, stiprinantis ir telkiantis vietos bendruomenę, suteikiantis jai modernią erdvę prasmingai visuomeninei ir kultūrinei veiklai. 

Balbieriškio bažnyčios gaisras 2013 m. 

Nuotraukos autorius Alius Koroliovas/BFL
© Baltijos fotografijos linija

Nacionalinio mecenato ženklą įteiks Ministras Pirmininkas sausio 25-ąją – Vilniaus garsinimo dieną. Nacionalinio mecenato vardas bus įrašytas į Mecenatų knygą, saugomą Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Mecenato ženklas bus įteikiamas pirmą kartą.

Parengta pagal Kultūros ministerijos informaciją