Pirmojo advento sekmadienio Evangelija piešia dramatišką laikų pabaigos vaizdą, kurį įkvėpė faktinis Jeruzalės sunaikinimas 70 m. po Kr.

Paraidžiui skaitantieji Šventąjį Raštą laukia, kada Dievas atkurs Jeruzalės šlovę ir istorinę savo karalystę. Tačiau krikščionys laukia ne dramatiškų ir sensacingų įvykių, o jau dabar buriasi draugėn, ieškodami kaip vienas kitam padėti, ypač tiems, kuriuos gyvenimas išstūmė į pakraštį. Dievo veikimas veriasi per mūsų solidarumą, mylinčios bendruomenės tarnavimą.

Sekmadienio homilijos autorius – kun. Antanas Saulaitis SJ, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolo socijus.

Bernardinai.TV