Vatikano stebėtojas JT agentūrose Ženevoje Ivan Jurkovic. Vatican News nuotrauka
Robotinių ginklų plėtra arba „robotai žudikai“ negrįžtamai pakeistų karo prigimtį, taptų labiau nepriklausomi nuo žmogaus veiklos, keldami klausimą dėl mūsų visuomenių žmogiškumo, kalbėjo arkivyskupas Ivanas Jurkovicius grupei ekspertų Jungtinėse Tautose Ženevoje.

Arkivyskupas, Vatikano stebėtojas JT agentūrose Ženevoje, pasisakė lapkričio 22 d. vykusiame susitikime dėl konvencijos, skirtos uždrausti ar apriboti tam tikrų konvencinių ginklų naudojimą, kurie gali būti laikomi ypač kenksmingais ar galinčiais turėti netinkamą poveikį. Susitikimas vyko Ženevoje lapkričio 21–23 dienomis, jame aptartas mirtinų autonomiškų ginklų sistemų teisinis ir etinis poveikis bei pastarųjų penkių metų konvencijos darbotvarkė.

Pasak Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto, šios sistemos tai kaip bet kokia ginklų sistema, turinti autonomiją kritinėse funkcijose. Tai yra, kad ginklų sistema gali pasirinkti – ieškoti, aptikti, identifikuoti, sekti, pasirinkti ir pulti – tai yra panaudoti jėgą, neutralizuoti, sunaikinti taikinius be žmogaus įsikišimo. Pirmieji tokie autonomiški ginklai buvo žemės minos, tačiau greita dirbtinio intelekto raida išplėtė potencialą ginklams, turintiems didelę autonomiją nuo žmogaus sprendimų.

Šventasis Sostas išsakė susirūpinimą įvairiomis progomis apie šias mirtinas ginklų sistemų formas, sakė arkivyskupas, pridurdamas, kad Vatikanas pateikė įvairių konkrečių pasiūlymų, kuriuose pabrėžiamas įvairiapusiško požiūrio poreikis ir būtinybė, kad sprendimus priimtų žmogus, kai naudojama žalojanti ar mirtina jėga. Vatikanas ragina imtis atsargos priemonių ir prevencijos, nes jos vienintelės gali užtikrinti tinkamą ir ilgalaikį rezultatą, sakė arkivyskupas.

Norint užkirsti kelią ginklavimosi varžyboms ir nestabilumo augimui, reikia veikti nedelsiant – dabar tinkamas metas prevencijai, kad robotiniai ginklai netaptų rytojaus tikrove. Arkivyskupas Jurkovicius sako, kad konvencijos šalys turėtų priimti drąsų sprendimą uždrausti šiuos ginklus, kaip buvo padaryta įvairių ginklų atžvilgiu praeityje – pavyzdžiui, tarptautinis draudimas naudoti žemės minas ir branduolinių ginklų neplatinimo sutartis.