Vladas Vildžiūnas savo dirbtuvėje, Vildžiūnų šeimos archyvo nuotrauka

Gruodžio 13-ąją dieną Valstybės pažinimo centre atidaroma nauja paroda — „Kūrę savo Jeruzalę“ (kuratorė — menotyrininkė Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė).

Parodoje apmąstoma kūrėjų tarpusavio ryšių ir neformalių susibūrimų svarba sovietų okupacijos metais. Viena žinomiausių tokių židinių buvo Vilniaus pakraštyje, Jeruzalėje, kur apsigyvenę menininkai Marija ir Vladas Vildžiūnai ėmė burti platų ratą įvairių kultūros lauke veikiančių žmonių: dailininkų, skulptorių, rašytojų, filosofų, teatro kūrėjų, aktorių ir visų, kuriems buvo artima šeimininkų puoselėjama pasaulėžiūra. Vildžiūno palaikomi jauni, talentingi skulptoriai statėsi dirbtuves, liejo bronzą, betoną, kalė akmenį. Lauko skulptūrų ekspozicija klostėsi tarsi savaime ir kito iki pat šių dienų.  

Jeruzalės skulptūrų sodas XX a. 7–10 dešimtmečiais tapo įvairių kartų menininkų, idėjų ir požiūrių, tarpukario Lietuvos praeities ir tuometinės realybės dialogo vieta. Ištikimybė kūrybos laisvės idėjai, kritiškumas primetamoms tiesoms, pagalba ir sveika konkurencija nunėrė bendruomeninių ryšių tinklą. Nuolatos vaikštinėdami ant „galima-negalima“ paženklintos kūrybos ribos menininkai kūrė savo Jeruzalę — ji vėliau virto reikšminga bundančio Sąjūdžio dalimi. 

Jeruzalės skulptūrų sodo legendą turtino daug dailei, muzikai, teatrui nusipelniusių iškilių asmenybių. Daugelio jų indėlis į valstybingumo šerdį — kultūrą — įvertintas Nacionaline kultūros ir meno premija. Šioje kamerinio pobūdžio parodoje įvairiais pavidalais atsispindi daugiau negu dvidešimties laureatų ir kitų asmenybių gyvenimų ir kūrybos jungtys, meno kalbų įvairovė, išryškinama meno pasaulio ir valstybės tarpusavio sinergija bei įtampos. 

Aktorė Rūta Staliliūnaitė, apsirengusi Barboros Radvilaitės kostiumu šalia Vlado Vildžiūno skulptūros „Barbora“. Fragmentas iš mėgėjiškos kino juostos (op. Vladas Vildžiūnas), 8 deš., Vildžiūnų šeimos archyvo nuotrauka

Mimas Zigmas Banevičius, Pjero kostiumu šalia skulptūros „Barbora“. Kadras iš improvizuoto performanso Jeruzalėje. XX a. 8 deš. Vildžiūnų šeimos archyvo nuotrauka

Jeruzalės skulptūrų sodas (centre Vlado Vildžiūno skulptūra „Barbora“), fotografijos autorius V. Vildžiūnas, Vildžiūnų šeimos archyvo nuotrauka

Ekspozicijoje rodomi Vlado Vildžiūno, Marijos Ladigaitės-Vildžiūnienės, Algimanto Kunčiaus, Petro Repšio, Vytauto Šerio, Lino Leono Katino, Stanislovo Kuzmos, Vlado Urbonavičiaus darbai, taip pat ekspoziciją papildo archyvinė medžiaga iš Jeruzalės skulptūrų sodo gyvenimo (filmuota Vlado Vildžiūno), Vytauto Kernagio ir Veronikos Povilionienės muzikos kūriniai, ištraukos iš dokumentinės apybraižos apie skulptorių Vladą Vildžiūną (autoriai Juozas Matonis, Vytautas Damaševičius), Jono Jurašo spektaklio „Barbora Radvilaitė“ ištraukos. 

Valstybės pažinimo centro informacija