Abrozdėlis iš kunigo Mozės Mitkevičiaus rinkinio. Vokietija, XIX a. pab.–XX a. pr.

Gruodžio 19 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje vyks renginys „Gerosios žinios pakviesti“, kuriame dalyvaus kunigas Mozė Mitkevičius, broliai pranciškonai ir menotyrininkė dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Susitikimo metu bus pristatyta paroda „Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis“, kurioje eksponuojami XIX–XX a. religiniai paveikslėliai iš kunigo M. Mitkevičiaus rinkinio. Renginį moderuos menotyrininkė dr. Neringa Markauskaitė.

Abrozdėlis iš kunigo Mozės Mitkevičiaus rinkinio. Šveicarija, XIX a. pab.

Abrozdėlius rinkti M. Mitkevičius pradėjo dar prieš tapdamas seminaristu, jų kolekcija pagausėja po kiekvienos parodos. Rinkinio pagrindą sudaro žmonių sunešti, dovanoti paveikslėliai, o kolekcija prasidėjo nuo kunigui Mozei padovanoto jo mokytojo vienuolio pranciškono Juliaus Sasnausko abrozdėlio. Vieni seniausių parodos abrozdėlių datuojami 1860–1890 m.

Abrozdėlis iš kunigo Mozės Mitkevičiaus rinkinio. Vokietija, iki 1940 m.

Religiniai paveikslėliai – ne tik maldingumo srities objektas, jie atspindinti ir vieno ar kito laiko aktualijas.

Abrozdėliai – smulkieji spaudinėliai, mažosios grafikos darbeliai. Tai atvirukų pirmtakai. Jie iki šiol gyvena maldaknygėse kaip skirtukai (žymekliai), puošmenos ar papildomų maldų laikmenos. Tokio paveikslėlio paskirtis – asmeninė maldos preliudija.

Abrozdėlis iš kunigo Mozės Mitkevičiaus rinkinio. Leidėjas Juozas Angrabaitis, Krokuva, XX a. pr.

Tačiau nemažai jų mena ir labai asmeninius įvykius, nes buvo dovanoti Pirmosios Komunijos dieną, didžiųjų katalikiškų ir asmeninių švenčių progomis. Seniausios žinios apie abrozdėlius susijusios su Kalėdomis ir Naujaisiais metais. XIV amžiaus pirmojoje pusėje vokiečių vienuolės sukūrė sveikinimo paveikslėlius su kūdikėliu Jėzumi. Tačiau labiausiai jie išpopuliarėjo XIX amžiuje, kai atsirado galimybė spausdinti didelius jų tiražus.

Ekspozicija veiks iki 2019 m. sausio 7 d.