Jan Cieplak.

Evgenios Levin nuotrauka

Keturi vyskupai – du lenkai, du lietuviai. Nė vienas jų nebuvo kilęs iš Vilniaus, bet po daugelio metų juos sujungė viena koplyčia Vilniaus katedroje. Keturi skirtingi likimai šiame pasaulyje ir ne mažiau sudėtingos pomirtinės istorijos, drauge sudarančios nepaprastą praeito šimtmečio paveikslą...

Portalo Wilnoteka.lt redakcija kviečia visus, kas domisi sudėtinga XX a. Lenkijos ir Lietuvos bei Bažnyčios istorija, į tarptautinę mokslinę konferenciją „Vilniaus ganytojai Nepriklausomybės kelyje“. Lenkų ir lietuvių mokslininkai kalbės apie keturias nepaprastas asmenybes: palaimintuosius Jurgį Matulevičių-Matulaitį ir Teofilių Matulionį, beveik niekam nei Lietuvoje, nei Lenkijoje nežinomą, beatifikacijos proceso atnaujinimo laukiantį Janą Cieplaką bei Lenkijoje Nepriklausomybės Kapeliono legenda apgaubtą Władysławą Bandurskį. 

Pal. Jurgis Matulaitis.

Evgenios Levin nuotrauka

Konferencijos programa
Vilniaus Pranciškonų konventualų vienuolyno Konferencijų salė
(įėjimas iš bažnyčios pusės iš Trakų gatvės, įvažiavimas iš Kėdainių gatvės)

Gruodžio 14 d., penktadienis

8.45 – Dalyvių registracija.

9.00 – Konferencijos pradžia.

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo sveikinimas konferencijos dalyviams.

9.30 – 11.00 – I diskusija

Kun. Dr. Tadeusz Krahel „Sunkus kelias į Nepriklausomybę. Vilniaus vyskupijos dvasininkų aktyvumas 1863–1920 metais“

Kun. Andrius Šidlauskas MIC „Pal. vysk. J. Matulaitis. Vilniaus ganytojas Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpyje“

Hab. dr. Krzysztof Buchowski „Lenkų-lietuvių santykiai Vilniuje ir Bažnyčia 1918–25 metais“

11.00 – 11.30 – Kavos pertrauka

11.30 – 13.00 – II diskusija

Wiktor Cygan „Vysk. W. Bandurski – Nepriklausomybės Kapelionas ir vilnietis iš pasirinkimo“

Kun. plk. Zbigniew Kępa „Kodėl W. Bandurski netapo pirmuoju Lenkijos Kariuomenės karo lauko vyskupu?“

Kun. Marius Talutis „Pal. vysk. T. Matulionis ir jo gyvenimas. Kankinystės brolis – vysk. J.Cieplakas.

13.00 – 14.00 Pietų pertrauka

14.00 – 15.00 – III diskusija

Kun. Mindaugas Sabonis „Pal. vysk. T. Matulionio ryšiai su Vilniumi“

Dr. Waldemar Wołkanowski „Vyskupai bronzoje ir akmenyje: J. Cieplako ir W. Bandurskio atminimo įamžinimas Vilniuje“

15.00 – 15.30 – Kavos pertrauka

15.30 – 16.30 – IV diskusija

Dr. Irena Mikłaszewicz „Bendra lenkų ir lietuvių martirologija praradus Nepriklausomybę“

Hab. dr. Liudas Jovaiša „Keturių vyskupų koplyčia Vilniaus arkikatedroje. Istorinis žvilgsnis.“

16.30 – konferencijos mokslinės dalies apibendrinimas.

Pal. Teofilius Matulionis

Evgenios Levin nuotrauka

Gruodžio 15 d., šeštadienis

9.00 – Šv. Mišios lenkų ir lietuvių kalbomis Katedroje (Šv. Kazimiero koplyčioje) už Vilniaus ganytojus. Šv. Mišias aukos vysk. A. Poniškaitis, po mišių – malda Šv. Petro koplyčioje, jungiančioje keturis vyskupus.

9.50 – ekskursija po Vilnių keturių vyskupų pėdomis – veda senojo Vilniaus žinovas W. Wołkanowski (Lenkija)

11.30 – pal. vysk. J. Matulevičiui-Matulaičiui skirtos parodos lankymas Bažnytinio paveldo muziejuje.

Władysław Bandurski.

Evgenios Levin nuotrauka