Gruodžio 18 d. minime šv. Gracijoną (m. apie 300 m.)

Gracijonas gimė III a. viduryje. Apie 250 m. jį kartu su šv. Dionizu Paryžiečiu popiežius pasiuntė į Galiją, dabartinę Prancūziją, skelbti tikėjimo. Gracijonas apsistojo prie Luaros upės, ten, kur dabar yra Tūro miestas. Didelės kantrybės dėka jam pavyko atversti nemažą būrį stabmeldžių frankų. Pamaldas jis laikydavo slapta kur nors urvuose ar miškuose. Pats turėjo nuolat slapstytis nuo jį persekiojančių stabmeldžių.

Gracijonas buvo paskirtas pirmuoju Tūro vyskupijos vyskupu ir tokiomis sunkiomis sąlygomis vadovavo vyskupijai apie 50 metų. Mirė Tūre.

Toje vietoje, kur dabar stovi Marmoutier vienuolynas, ilgą laiką oloje slapstėsi Gracijonas. Jo relikvijas prancūzai rūpestingai saugojo pusantro tūkstančio metų, bet 1793 m. revoliucijos metu jos buvo sunaikintos.

„Šventųjų gyvenimai“