Alfa y Omega nuotrauka
„Nepamirškime svetingumo!“ Tai tema, kurią Taizé bendruomenė pasirinko 41-ajam Europos jaunimo susitikimui, vykusiam gruodžio 28 – sausio 1 d. Madride. Maždaug penkiolikai tūkstančių dalyvaujančių jaunuolių duris atvėrė 170 parapijų ir tūkstančiai šeimų, kad jie galėtų kartu melstis, patirti sienas peržengiančią draugystę.

Duodamas interviu agentūrai „Sir“, brolis Alois, Taizé bendruomenės prioras, kalbėjo apie šių europinių susitikimų dėka kasmet išgyvenamą svetingumo patirtį. „Gyvename laikmečiu, kai baimės auga, sienos užsidaro. Norime priminti, kad svetingumas tai centrinė Evangelijos tema. Dievas mus visuomet besąlygiškai priima. Kristus beldžiasi į mūsų duris, ateina kaip vargšas, ne reikalauja, bet prašo priimti jį. Suteikia pasitikėjimą ir nori, kad šis pasitikėjimas gyventų mūsų gyvenimuose, peraugtų į pasitikėjimą kitais. Jokia visuomenė negali gyventi be pasitikėjimo, mūsų pasitikėjimo piligrimystė žemėje nori būti vilties ženklu. Vilties, kad svetingumo civilizacija yra įmanoma.“

Susitikime buvo meldžiamasi ir už Strasbūro aukas. „Neramu matyti kaip jaunimas susivilioja smurtu, kad daug jaunuolių mano, jog jų gyvenimas nieko nevertas, ir kai mato neteisingumą, leidžiasi įtikinami imtis neracionalios reakcijos“, – sakė brolis Alois, ragindamas Madride susirinkusį jaunimą atverti akis, nesitaikstyti su neteisingumu, bet kovoti sutaikinta širdimi, kad būtų išgydytos neteisingumo padarytos žaizdos. „Juk kai įveikiame baimę, dažnai atrandame artimumą su žmonėmis, kurių prieš tai nepažinojome“, – sako Taizé vienuolyno prioras. 

Susitikimo metu Taizé prioras brolis Aloyzas ragino jaunimą visada atvira širdimi ir išskėstomis rankomis priimti kitą žmogų, būti svetingiems ir dosniems ypač tuo metu, kai į mūsų duris beldžiasi, mūsų pagalbos prašo kenčiantis žmogus. Brolis Aloyzas kalbėjo ir apie tris svetingumo ir geranoriško atvirumo formas, kurios turėtų būti taikomos globaliniu mastu ir kurios gali garantuoti ramybę mūsų aplinkoje ir taiką pasaulyje: būtinumą mažinti skirtumus tarp turtingiausiųjų ir vargstančiųjų, pagalbą imigrantams ir iniciatyvas, kurios padėtų jiems geriau integruotis į naujas visuomenes, priešinimąsi besaikiam, neprotingam resursų eikvojimui ir gamtos niokojimui.