Popiežiaus pamokslininkas kapucinas t. Raniero Cantalamessa. Dainiaus Tunkūno nuotrauka

Vatikane vasario pabaigoje įvyks neeilinis popiežiaus ir vyskupų konferencijų pirmininkų pasitarimas dėl Bažnyčią sukrėtusio dvasininkų seksualinio piktnaudžiavimo skandalo. Pasitarimo tikslas – nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų išnaudojimo prevencija ir kova su seksualiniu išnaudojimu bei piktnaudžiavimu valdžia ir sąžine.

Popiežiaus prašymu, visi pasitarimo dalyviai dar prieš posėdį Romoje vasario 21–24 dienomis savo kraštuose asmeniškai susitiks su asmenimis, nukentėjusiais nuo dvasininkų.

Be to, popiežius Pranciškus paprašė Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupus atlikti sąžinės ataskaitą. Planuotas vyskupų susitikimas prasidėjo sausio 1 d. Mundelein kunigų seminarijoje Čikagos arkivyskupijoje. Tai didžiausia šalyje kunigų seminarija, kurioje kunigystei rengiasi du šimtai vyrų iš visų 34 JAV vyskupijų ir iš užsienio.

JAV vyskupai septynias dienas iki sausio 8 d. klausysis popiežiaus namų pamokslininko, kapucino t. Raniero Cantalamessa pamokymų. Rekolekcijų tema: „Jis paskyrė dvylika, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio“ (Mk 3, 14).