Sausio 15 d. minime šv. Paulių Atsiskyrėlį (229-342). Taip pat jis vadinamas Pirmuoju Atsiskyrėliu arba Pauliumi Tėbiečiu.

Paulius Atsiskyrėlis gimė Egipte. Būdamas 15-kos metų, liko našlaitis. Kai jam suėjo 22-eji, Paulius išėjo gyventi į dykumą, nes Dioklecijano krikščionių persekiojimų metu slapstėsi ir nenorėjo sukelti pavojaus jį priglaudusiems draugams. Netrukus Paulius pajuto, kad atsiskyrėlio gyvenimas jam labai tinka ir jis liko gyventi dykumos olose iki savo ilgo gyvenimo pabaigos. 90 metų pragyveno oloje, maistui ir rūbams naudodamas aplink augusias palmes. Pasak legendų, jo kontempliatyvų eremito gyvenimą pertraukė šv. Antanas, aplankęs jį senatvėje.

Antanas ir palaidojo jį, susukęs jo kūną į apsiaustą. Pasak legendos, šv. Antanui iškasti kapą padėjo du liūtai.

Pirmojo atsiskyrėlio gyvenimą aprašė šv. Jeronimas kūrinyje „Vita Pauli“, tačiau šio veikalo nuotykinis stilius neduoda tikrų žinių apie Pauliaus gyvenimą.