Kelno Bernardo Gualtherio spaustuvės, XVII a. pirmojoje pusėje aprūpindavusios savo leidiniais Vilniaus akademijos biblioteką, naudota jėzuitų monograma. Arvydo Pacevičiaus nuotrauka

Sausio 6 d. prasidėjo jėzuitų, įsikūrusių Vilniuje 1569 m., misijos Lietuvoje 450 m. jubiliejaus minėjimas.

Jėzaus draugija kaip oficialų vienuolijos ženklą naudojo monogramą IHS su trimis vinimis apačioje ir kryželiu virš H raidės. Monogramą matome bažnyčių puošyboje, spaustuvių leidiniuose. Čia pateiktos Vilniaus ir Kelno spaustuvių naudotos monogramos. Fotografuotos knygos saugomos Suomijos nacionalinėje bibliotekoje Helsinkyje.

Yra keli būdai iššifruoti IHS trumpinį: Iesu Hominum Salvator – Jėzus žmonijos gelbėtojas; In Hoc Signo (Vinces) – su šiuo ženklu (nugalėsi); In Hac (Cruce) salus – šitame (kryžiuje) išganymas.

Monogramą, apgaubtą dieviškais saulės spinduliais, naudojo ir knygų įrišėjai, taip pat Antverpeno, Dilingeno, Ingolštato, Kiolno, Leideno, Mainco, Miuncheno, Romos, Vienos bei daugelis Abiejų Tautų Respublikos spaustuvininkų.

Arvydo Pacevičiaus nuotrauka
Alberto Vijūko-Kojalavičiaus knygoje išspausdintas variantas. Arvydo Pacevičiaus nuotrauka
Arvydo Pacevičiaus nuotrauka
Radvilos Našlaitėlio spaustuvės laikų) pavyzdys. Arvydo Pacevičiaus nuotrauka

Parengta pagal Arvydo Pacevičiaus įrašą Facebook