Šv. Mato pašaukimas - detalė. Caravaggio (1599–1600 m.)

Jėzus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiuvusia ranka. Fariziejai stebėjo, ar jis gydys jį šeštadienį, kad galėtų apkaltinti. 
    Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiuvusia ranka: „Stok į vidurį!“  O juos paklausė: „Ar šeštadienį leistina gera daryti, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar žudyti?“ Bet anie tylėjo. Tada, rūsčiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų užsispyrimo, tarė tam žmogui: „Ištiesk ranką!“ Šis ištiesė, ir ranka atgijo. 
    Išėję fariziejai tuojau ėmė tartis su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti. 


Skaitiniai E1 (24)

Žyd 7, 1–3. 15–17: Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu

Ps 110, 1. 2. 3. 4. P.: Tu Kunigas amžiais kaip Melchizedekas.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Brilius

Jėzus paklausė: „Ar šeštadienį leistina gera daryti, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar žudyti?“ Įstatymas suvokiamas arba kaip draudžiamų ir leistinų dalykų sąrašas, arba kaip teisiniu būdu išreikšta leidėjo valia, kreipianti žmones į bendrą gėrį. Pirmuoju atveju yra akcentuojama, ko negalima daryti – visų draudžiamų dalykų. Kas nuo jų susilaiko, yra teisus.

Tačiau jei įstatymas suvokiamas kaip į gėrio kūrimą kreipiantis įpareigojimas, o būtent tokie yra Dievo įstatymai, tai pirmiausia reikia prisiminti, kad Dievas sukūrė žmogų su visomis galiomis tam, kad jis kažką darytų, ne nuo kažko susilaikytų. Evangelijos įvykyje mes ir matome tą požiūrių skirtumą: fariziejai šeštadienį mato kaip draudimų dieną, kai negalima nieko daryti, tada bus pagarbintas Dievas. Beje, taip jie mato ir visą gyvenimą: susilaikyk, neliesk, nedaryk ir būsi šventas.

Jėzui šeštadienis, taip pat ir visas gyvenimas yra kurti gėrį. Žmogaus gyvenimas turi būti pašventintas gėriu, o ne neveikimu, todėl Jėzus ir klausia fariziejų: „Ar šeštadienį leistina gera daryti, ar bloga?“ Šie nesugebėjo nieko atsakyti, kadangi atsakymo ir nebuvo, arba jis buvo per daug akivaizdus Jėzaus naudai. Taigi, fariziejai nutylėjo, o vėliau nusprendė Jėzų nužudyti, kadangi jie nenorėjo tarnauti niekam kitam, vien sau. Mes taip pat turėtume dažnai mąstyti ne vien apie tai, ar kokio draudimo nesulaužėme, bet labiausia apie tai, kokį gėrį Dievo pasauliui ir žmonėms neša mūsų tikėjimo darbai.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai