Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir, atokiau sustoję, per kitus prašė jį iškviesti. Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta: „Štai tavo motina ir broliai bei seserys tenai ieško tavęs“. 
    O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.

Skaitiniai E2 (34)

Žyd 10, 1–10: Štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios

Ps 40, 2. 4ab. 7–8a. 10. 11. P.: Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Nerijus Pipiras

Jėzus kalba minioms. Jis užimtas žmonių reikalais. Daug kam galbūt net keistokai atrodantis. Jėzaus giminaičiai, galbūt išgirdę žmonių kalbas, ėjo taip pat su Juo pasimatyti. Galbūt net perspėti ar paprašyti – pailsėk, sustok, skirk ir mums laiko... Galbūt jie nesuspėja į susitikimo pradžią. O gal minia, ištroškusi Jėzaus, Jį patį gerokai pralenkė... Ne mūsų tikslas ar užduotis įvardinti priežastis, kaip ir kodėl kažkas vyksta. Tiesiog Jėzaus giminaičiai  – kartu su visa minia. Mums visiškai žmogiškai suprantama, kad jie prašosi arčiau Jėzaus.

Kai pagalvoji, žmogus juk visada nori būti pamatytas, žinomas, pagerbtas... Jėzus elgiasi kitaip. Daug kam nesuprantamai. Jis nepasiūlo vietos savo giminaičiams, nesuteikia net galimybės patekti arčiau ar atsisėsti.

Keistas ir tas Jo sakinys: „Mano Motina ir broliai – tie, kurie klausosi Mano žodžio ir jį vykdo.“ Šiandien tai gali skambėti įžeidžiamai. Tačiau evangelistas nepasakoja, kad giminaičiai, išgirdę šį sakinį, būtų įsižeidę. Juk, kai pagalvoji, iš tiesų Marija tapo Motina, tik išgirdusi Žodį... Taigi, tuo sakiniu, kuris daugybę besiklausančiųjų suglumina, nurodomos Dievo šeimos ribos.

Tiesa, žmogišku protu net nesuvokiamos: kas klauso žodžio, jį vykdo, yra pačiam Dievui toks artimas, kaip brolis, sesuo ar net... motina. Taigi, ne tik klausykime ir pamirškime. Bet ir stenkimės nors sekundę pragyventi, išgirdę Žodį. Dievas bus toks artimas. Juk mes, kurie nors sekundę pragyvensime kartu su Žodžiu, pačiam Dievui būsime be galo brangūs. Broliai. Seserys. Dar daugiau...

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai