Šv. Angelė Meriči (1474-1540) - mokytoja. Pietro Calzavacca (1855-1890).

Sausio 29 dieną minime šventąją Angelę Meriči, pasaulietę pranciškonę ir uršuliečių kongregacijos įkūrėją.

Angelė Meriči gimė 1470 metais Šiaurės Italijoje. Būdama trylikos ji įstojo į Trečiąjį šv. Pranciškaus ordiną ir greitai po to davė skaistumo įžadą. Angelė atsisakė visų turtų ir norėjo gyventi tik iš išmaldos. Ji gyveno asketiškai ir dažnai pasninkaudavo.

Sulaukusią 23 metų Angelę maldos metu aplankė vizija: jai pasirodė neseniai miręs draugas. Jis išpranašavo, kad Angelė taps naujos religinės kongregacijos įkūrėja ir pasišvęs jaunimo ugdymui. Tai tapo stipria paskata merginai ne tik atsidėti kontempliatyviam gyvenimui, tačiau konkrečiais darbais tarnauti artimui.

Savo gimtajame mieste Angelė matė neturtingas mergaites, neturinčias išsilavinimo ir vilties. XV–XVI a. išsilavinimą įgydavo tik turtingos moterys ir vienuolės. Tačiau kas galėjo mokyti tas mergaites?

Tad Angelė subūrė apie save grupelę jaunų moterų iš Trečiojo ordino ir kitų draugių, jos mokė mergaites tikėjimo tiesų, padėjo vargšams ir rūpinosi ligoniais. Gyvendamos savo namuose, merginos susitikdavo maldai ir bendrai tarnystei. Dažnai tie, kuriems tarnaudavo, būdavo dideli nusidėjėliai, tačiau Angelė nenustodavo mokyti, drąsinti ir melstis už juos, kol šie susitaikydavo su Dievu.

Merginų tarnystė buvo tokia sėkminga, kad Angelės buvo prašoma skleisti novatorišką požiūrį į švietimą kituose miestuose. Jos švietėjiška veikla padarė įspūdį pačiam popiežiui.

1535 m. lapkričio 25 dieną ši pamaldi bendruomenė buvo patvirtinta kaip Šv. Uršulės kongregacija. Ši seserija, dar žinoma kaip uršuliečių, greitai paplito daugelyje šalių. Uršulietės tapo pirmąja religine moterų bendruomene, išėjusia už vienuolyno ribų ir užsiėmusia moterų švietimu.

Jos idėja įsteigti mokyklas mergaitėms tuo metu buvo visiškai revoliucinė, nes švietimas buvo beveik išskirtinai vyrų privilegija. Prireikė daugelio metų, kol buvo plačiai priimtos radikalios Angelės idėjos apie visų, taip pat ir netekėjusių moterų, švietimą. Tokie žmonės kaip Angelė norėjo padėti kitiems nepaisydami visuomenės pasipriešinimo.

Angelė mirė 1540 m. sausio 27 dieną. Ji buvo palaidota su Trečiojo ordino abitu. 1807 m. popiežius Pijus VII paskelbė ją šventąja.

Pagal http://www.catholic.org parengė Monika Midverytė OFS