Severin Hoin / unsplash nuotr.

Jėzus sakė miniai: 
    „Argi žibintas atnešamas pakišti po ryku ar po lova? Argi ne įstatyti į žibintuvą?! Juk nėra nieko slapta, kas neturėtų 
būti atidengta, ir nieko paslėpta, kas neišeitų aikštėn. Kas turi ausis, teklauso!“ 
    Jis taip pat jiems sakė: „Įsidėmėkite, ką girdite: kokiu saiku seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta ir dar pridėta. Kas turi, tam bus 
duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką turi“. 

Skaitiniai E1 (39)

Žyd 10, 19–25: Su giliu tikėjimu išsaugokime nepajudinamą vilties išpažinimą ir sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti

Ps 24, 1–2. 3–4ab. 5–6. P.: Tikri Dievo gerbėjai yra išsiilgę jo veido.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Nerijus Pipiras

Jėzus kalba taip, kad žmogus suprastų. Suprastų, jog jis yra tik dirva. Šios dienos Evangelijoje, tiesa, nėra tokio žodžio, tačiau ne veltui tai, ką skaitome šiandien, yra iš karto po palyginimo apie sėjėją. Žmogus turi klausytis. Žmogus turi deramą dėmesį skirti Dievo žodžiui. Tai šviesai, kuri nušviečia gyvenimo kelią. Kasdienių rūpesčių, iššūkių kupiną kelią.

O jei tas Dievo žodžio žibintas saugiai pakištas po lova laukia geresnių laikų? Tuomet iškyla rizika tiesiog pasiklysti gyvenimo labirintuose, nes pats žmogus negali pats sau nušviesti kelio. Ir didžiausia nelaimė yra tuomet, kai Dievo žodis, atrodo, saugiai užrakintas po lova, tampa tik muziejaus eksponatu, į kurį žvelgiama tik kaip į senieną.

Dievo žodžio negalima taupyti. Reikia Juo gyventi, Juo naudotis. Jo šviesoje tikrai iškils aikštėn visa tai, kas klaidina.

Dar vienas Jėzaus palyginimas apie saiką. Prisipažinsiu, šiandien jis man skamba kiek kitaip nei kitais kartais. Suvokiu, kad žibintas ir saikas kažkaip yra susiję. Man atrodo, sąsaja yra vienintelė, tačiau itin stipri: kiek nestačiau žibintuvo į saugią vietą po lova ar dar kur nors, tiek, atėjus laiko pilnatvei, būsiu apšviestas paties Dievo šlove. Skamba nejaukiai? Gąsdinamai? Tikrai ne, suvokiant, jog žibintuvas ir saikas jau yra mano rankoje. Tereikia tik atkreipti dėmesį į tai, kaip ir ar klausomės...

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai