Steve Halama/Unsplash nuotrauka

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija organizuoja pašaukimų savaitgalį, į kurį kviečia jaunuolius ir vyrus nuo 17 iki 35 m. Šis savaitgalis – tai gera proga susipažinti su kunigiškuoju pašaukimu ir pasiruošimo kunigystei ypatumais. Dalyviai tris dienas gyvens seminarijos ritmu, taip pat jiems bus parengta atskira programa, kurią ves kunigų seminarijos vadovai ir klierikai.

Savaitgalis vyks seminarijoje (adresas: Kalvarijų g. 325, Vilnius) 2019 m. vasario 22 – 24 d.

Dalyviai laukiami penktadienį, vasario 22 d., iki 18 val. Rekolekcijų programa prasidės vakarine malda kartu su klierikais. Po vakarienės ir trumpo įvado numatytas pašaukimo vakaras, kurio metu dalyviai išgirs vyskupo Arūno Poniškaičio liudijimą apie savo pašaukimą ir galės užduoti klausimų.

Antrąją rekolekcijų dieną dalyviai bus supažindinti su seminarija, seminaristų gyvenimu ir pasiruošimo kunigystei aspektais, klausysis konferencijų apie kunigo pašaukimą ir tapatybę bei galės diskutuoti šiomis temomis, švęs Eucharistiją, melsis Rožinį Kalvarijose, o dieną užbaigs kartu su seminarijos bendruomene melsdamiesi Adoracijoje.

Pašaukimų savaitgalio programa baigsis sekmadienio ryte šv. Mišiomis, Dienos impulsu bei aptarimu.

Rekolekcijų dalyviai prašomi atsivežti Šv. Raštą, rožinį ir būtinus asmeninius daiktus bei higienos priemones. Patalyne ir rankšluosčiais pasirūpins seminarija.

Norintieji dalyvauti savaitgalyje prašomi registruotis tel. (8-5) 2701602 arba el. paštu rastine@vks.lcn.lt.

Organizatorių informacija