„Kurk Lietuvai“ – pirmoji ir kol kas vienintelė profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos pritaikymo programa Lietuvoje, kuri suteikia galimybę profesionalams savo žiniomis ir idėjomis prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo. „Kurk Lietuvai“ programos dėka, kasmet į Lietuvą grįžta vis daugiau užsienyje gyvenusių ir ten savo ateitį planavusių kurti jaunų žmonių, pasirengusių dirbti viešajame sektoriuje ir taip prisidėti prie savo šalies reformų.

2012 m. prasidėjusi „Kurk Lietuvai“ į Lietuvą kasmet pakviečia dalyvauti programoje tarptautinės patirties turinčius jaunus profesionalus. 12 programos mėnesių dalyviai konsultuoja viešojo sektoriaus institucijas dėl Lietuvos įvaizdžio gerinimo, konkurencingumo didinimo, verslumo skatinimo, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo ir su jais susijusiais klausimais. „Kurk Lietuvai“ programos dalyviai įgyvendina svarbius ir realius pokyčius Lietuvos viešajame sektoriuje, kur turi galimybę tikslingai pritaikyti užsienyje įgytas žinias bei patirtį. Taip dalyviai kaupia savo profesinę patirtį, dalyvauja įvairiuose mokymuose, kurie padeda sėkmingai integruotis į Lietuvos darbo rinką.

„Vargu, ar papuola į programą bent vienas, kuris tikrai nuoširdžiai nemylėtų Lietuvos ar neturėtų poreikio kažką pagerinti joje: įgyvendinti kokį nors pokytį ar palikti dalelę savęs.“ — sako „Kurk Lietuvai“ vadovė Agila Barzdienė

Projektas „Kuriantys“ – aštuonių TV apybraižų ciklas, pasakojantis apie žmones, tikinčius Lietuvos ateitimi ir dažnai neatlygintinai dirbančius dėl savo šalies tobulėjimo. 

Laidų ciklo kūrybinė grupė: Gailė Garnelytė, Haroldas Klevinskas, Vytautas Oškinis, Aleksas Matvejevas, ciklą rengė TV EUROPA.