Cardiffcathedral.org.uk nuotrauka

Vasario 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas, kuriame buvo kalba apie ligonių sielovadą.

Kun. Rimgaudas Šiūlys, dirbęs VUL Santaros klinikų kapelionu, teigė, kad ligoninėje kunigo ryšys su žmonėmis gali būti nuoširdesnis nei parapijoje.  Kunigas, lankydamas ligonius, susiduria su žmogaus giliu troškimu gyventi. Ligoninėje yra proga aplankyti ne tik tuos, kurie išreiškė pageidavimą priimti Ligonių patepimo, Susitaikymo ar Šv. Eucharistijos sakramentus, bet ir tuos, kurie yra netikintys.

Dažnai ligoniai gydosi trumpai, todėl susitikimas su kunigu būna vienkartinis, tačiau svarbus, nes žmogaus gyvenime iškilusi ligos situacija kunigui padedant išgyvenama su malda. Pensininkai, vyresnio amžiaus žmonės taip pat turi eiti išpažinties, turi progų padaryti lengvų ir sunkių nuodėmių. Kunigas kalbėjo apie šventumo kelią ligoniams. Svarbu suvokti, kad Dievas yra ir sergančiame žmoguje, ir jam reikia apsispręsti nedaryti nuodėmės ir trokšti vienybės su Kristumi. Lankant ligonius kunigui svarbu išsaugoti atjautą, švelnumą, dėmesį ir rūpestį žmogumi, apie tai kalba ir popiežius Pranciškus, kviesdamas minėti Pasaulinę ligonių dieną.

Kun. Arūnas Kesilis, Nemenčinės parapijos klebonas, kalbėjo apie tai, kad ligonius šeimose galima atrasti ir aplankyti  kalėdojant, nors tuo metu ir nesuteikiant sakramentų. Dažna praktika parapijose yra lankyti ligonius pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir teikti sakramentus. Dažnai ligoniai yra vieniši, bendrauti su jais reikia skirti daugiau laiko. Parapijose pravartu vesti Ligonių sakramentą priėmusiųjų žmonių sąrašą. Arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas priminė, kad Ligonių sakramentas gali būti teikiamas senatvės sulaukusiems žmonėms, tiems, kurie serga sunkiomis ligomis, varginami piktosios dvasios ar yra kamuojami psichinių ligų. Ligonių sakramentas gali būti teikiamas kas šešis mėnesius ar dažniau, kai ligonio būklė blogėja, net jei jis šį sakramentą šventė prieš savaitę. Kai yra galimybė, svarbu atlikti tinkamą katechezę, išklausyti ligonio išpažinties ir priminti, kad tai paties Dievo per Bažnyčios tarnystę teikiama malonė.

Arkivyskupas paragino kunigus paieškoti žmonių parapijose, kurie sutiktų būti ekstraordinariniais Šventosios Komunijos dalintojais ir patarnauti ne tik sekmadieniais, bet ir nešti Švč. Sakramentą ligoniams į namus. Kovo 9 d. ir balandžio 6 d. kurijos iniciatyva rengiami kursai tiems, kurie ruošiasi šiai tarnystei.

Šv. Mortos grupės, kuri rūpinasi programa, skirta padėti nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, koordinatorė, Vilniaus arkivyskupijos Carito programos „Pagalba patyrusiems smurtą“ vadovė Angelė Lazauskienė kalbėjo apie tai, kaip atpažinti prekybos žmonėmis ženklus, kaip svarbu šviesti, stiprinti bendruomenę ir teikti teisinę pagalbą bei kuo greičiau padėti tiems, kuriems gresia pavojus. Dažnai vieniši, skyrybas išgyvenę, pastovaus darbo, pragyvenimo šaltinio neturintys žmonės verbuojami jų gyvenamoje aplinkoje, patiria spaudimą, skubinimą, kol įkalbinami, išvežami, apgyvendami tariamai saugioje aplinkoje, atimami jų dokumentai, patiria gąsdinimus, smurtą, grasinama net nužudymu, verčiama dirbti, užsiimti prostitucija, vagystėmis ir pan. Jei tylime ir nieko nesakome, vienam ar kitam žmogui gresia pavojus nukentėti nuo prekybos žmonėmis masto, kuris plinta.

Vilniaus arkivyskupijos informacija