Nors bandome to nematyti, vergovė nėra kažkas iš praeities amžių. Susidūręs su šia tragiška tikrove nei vienas negali nusiplauti rankų vienaip ar kitaip netapdamas šio nusikaltimo prieš žmoniją bendrininku. 

 Melskimės, kad prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto aukos sulauktų dosnios pagalbos.