EPA nuotrauka

Vasario 9 dieną Kalkutoje, šv. Motinos Teresės mieste, prasidėjo renginiai, skirti Pasaulinei ligonių dienai, kuri švenčiama pirmadienį, vasario 11-ąją, per Lurdo Dievo Motinos liturginį minėjimą. Šia proga į Kalkutą nuvyko kardinolas Peteris Turksonas, Pagalbos visapusiškam asmens vystymuisi dikasterijos prefektas. Šio vizito programoje numatytas studijų seminaras, ligonių lankymas ir iškilmingos šventosios Mišios Šv. Rožinio Dievo Motinos šventovėje, Kalkutos apylinkėse, taip pat dedikuotos ligoniams. Tai tarptautinis susitikimas – delegacijos atvyksta iš beveik visų Azijos kraštų.

Vasario 9-ąją kardinolas P. Turksonas skaitė pranešimą apie popiežiaus Pranciškaus ligonio ir kenčiančiojo globos ir palydėjimo teologiją. Konkretus, apčiuopiamas dėmesys vargšams, ligoniams, atstumtiesiems yra viena pagrindinių kolonų popiežiaus Pranciškaus mokyme. Šventasis Tėvas savo kalbose, katechezėse, dokumentuose daugybę kartų iliustravo, kad toks dėmesys yra tai, ko iš mūsų prašo Viešpats, todėl tai yra krikščioniško gyvenimo realizavimas.

Savo pranešime kardinolas P. Turksonas citavo ir apžvelgė popiežiaus Pranciškaus mokymą: daug kartų išplėtotą gerojo samariečio palyginimą, Kristaus susitapatinimą su ligoniu ir kenčiančiu, broliškumo, solidarumo, užuojautos kultūros supriešinimą su šiandien dominuojančia individualios sėkmės kultūra, kurios kitas veidas yra abejingumas silpniesiems, kenčiantiesiems, ligoniams ir jų socialinė atskirtis.

Popiežiaus mokyme pateikiama kita perspektyva: tikrai žmoniška kultūra neignoruoja ir neapleidžia savo ligonių, nes įžvelgia asmens vertę ir orumą galvojant ne vien apie jo produktyvumą. Popiežius taip pat ne kartą pabrėžė, kad ligoniai nėra vien pasyvūs globos subjektai. Priešingai, tikėjimo šviesoje jų kančia įgyja naują prasmę, jų žvilgsnis į gyvenimą tampa išmintimi, kuria jie gali pasidalyti su sveikaisiais.