Vatikano radijo stoties inauguracijos momentas. Vatican News nuotrauka
Lygiai prieš 88 metus popiežius Pijus IX inauguravo Vatikano radijo stotį. Pirmą sykį apaštalo Petro įpėdinio balsas pasklido radijo bangomis. Tai įvyko 1931 metų vasario 12-ąją, praėjus dviem metams po Vatikano Miesto Valstybės įkūrimo (Laterano Paktų pasirašymo) 1929 vasario 11-ąją.

Radijo stotį Vatikano soduose pastatė Guglielmo Marconi, žinomas mokslininkas, vienas iš radijo išradėjų, kuris darbo ėmėsi jau 1929 vasarą. Stotis Vatikano Miesto viduje užtikrino popiežiaus laisvę kreiptis į visus pasaulio katalikus, taip pat nuošaliose vietose arba gyvenančius kraštuose, kuriuose Bažnyčios gyvenimas buvo suvaržytas. Sava, nuo kitų jėgų ir įtakų nepriklausoma radijo stotis taip pat buvo būdas pabrėžti ir pačios valstybės nepriklausomumą.

Pirmojoje transliacijoje popiežius Pijus IX kalbėjo lotyniškai. Jis perskaitė kreipimąsi į „visas tautas ir kiekvieną kūrinį“.

Per keletą ateinančių metų Vatikano radijas tapo tarptautinis. Pirmoji redakcija darbavosi italų kalba, o dar tais pačiais 1931 metais pirmą sykį transliuota prancūzų kalba, 1934 metais sukurta programa ispanų kalba, 1937-aisiais vokiečių ir anglų kalbomis, 1938-aisiais pradėjo darbuotis lenkų redakcija, o 1939-aisiais vengrų ir ukrainiečių. 1940-ųjų metų sausį pirmą sykį transliuota laida portugalų kalba, o lapkričio 27-ąją lietuvių kalba. Vėliau programų skaičius išaugo dar kelis kartus.

Nors „Vatikano radijo“ misija išlieka tokia pati – būti popiežiaus balsu, skleisti krikščionišką žinią, suartinti Šventąjį Sostą ir tolimiausias katalikų bendruomenes, paties Radijo prigimtis ir darbo pobūdis smarkiai evoliucionavo. Tai lėmė, viena vertus, besikeičianti geopolitinė ir dvasinė situacija pasaulyje, antra vertus, technologijų pažanga: „Vatikano radijo“ žinios sklinda ne vien radijo bangomis, bet ir interneto portaluose, socialinių tinklų paskyrose, jos yra praturtinamos televizijos transliacijomis ir videoreportažais. Instituciniu požiūriu šiandien Vatikano radijas yra integrali Komunikacijos dikasterijos dalis.