John Henry Newman 23 m., ką tik tapęs anglikonų kunigu

Vasario 12 d. popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją išleisti dekretą, patvirtinantį antrąjį per pal. kardinolo Johno Henry Newmano užtarimą įvykusį stebuklą. Numatomos kanonizacijos data kol kas nepaskelbta, tačiau tikėtina, kad tai įvyks dar šiemet, 2019 metais.

Anglikonų kunigu įšventintas Newmanas (1801–1890) ieškodamas būdų kaip reformuoti anglikonybę „iš vidaus“ atrado šventumo kelią, jį atvedusį į Katalikų Bažnyčią, į Romą ir Šv. Pilypo Neri oratorijos kongregaciją, kurios kunigu jis buvo įšventintas 1847 metais.

Popiežius Benediktas XVI skelbdamas Johną Henry Newmaną palaimintuoju Birmingeme 2010 metais spontaniškai prasitarė, kad subtilaus intelekto mąstytojo iškėlimas į altorių garbę jam asmeniškai suteikė didelį džiaugsmą, nes Newmanas nemenkai paveikė jo paties – popiežiumi tapusio teologo Ratzingerio gyvenimą, mąstymą ir kūrybą. Kardinolo  Newmano įžvalgos taip pat mūsų laikais tebėra įkvėpimo ir šviesos šaltinis, pasakė Benediktas XVI.

„Newmano gyvenimas mus moko, kad už meilę tiesai, intelektinį nuoseklumą, nuoširdų atsivertimą reikia sumokėti didelę kainą. Tiesa mus padaro laisvus. Mes negalime jos savintis. Turime ją skelbti, kad ir kiti ją išgirstų. Pačioje tiesoje glūdi ta jėga, kuriai negali prilygti jokia iškalba ar žmonių samprotavimai.“

Kardinolo Newmano, pirmosios Šv. Pilypo Neri oratorijos Didžiojoje Britanijoje steigėjo, šventumas patvirtintas stebuklu, priskirtu palaimintojo užtarimui – rašoma Šventųjų skelbimo kongregacijos paskelbtame dekrete. Numatomos kanonizacijos data kol kas nepaskelbta, tačiau tikėtina, kad tai įvyks dar šiemet, 2019 metais.