Magnificat leidiniai“ artėjančioje Vilniaus knygų mugėje pristatys keturias naujienas. Jūsų lauks piligrimystės po Šventąją Žemę vadovas, Maurice'o Zundelio raštai, Gavėniai skirtas „Kryžiaus kelias“ ir mažiesiems – ketvirtoji Vilkiaus nuotykių dalis!

„Šventoji Žemė. Dvasinis vadovas piligrimams“

Leidinio sudarytojas arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Iš prancūzų k. vertė Jūratė Grabytė

Pirmasis lietuviškas dvasinis vadovas piligrimams, leisiantis kuo giliau išgyventi piligrimystės Šventojoje Žemėje patirtį. Jame ne tik pateikiama keliautojui aktuali praktinė ir kultūrinė informacija, bet tekstai šv. Mišioms, maldos ir meditacijos, susijusios su konkrečiomis Šventosios Žemės vietomis, daug dėmesio skiriama tarpreliginiam dialogui.


Maurice Zundel „Vidinė evangelija“

Iš prancūzų k. vertė Povilas Aleksandravičius

Pirmoji šveicarų teologo, mistiko, rašytojo Maurice’o Zundelio knyga lietuviškai, kurioje autorius kalba apie tylą, maldą, blogio problemą, žmogaus svarbą ir jo kasdienį buvimą Dievo akivaizdoje.

Čia rasite 15 pašnekesių, transliuotų radijuje XX a. pradžioje. Jų tikslas – perteikti pagrindinius krikščioniškojo mokymo elementus iš vidinės žmogaus perspektyvos.

Paul Claudel, Albrecht Dürer „Kryžiaus kelias“

Iš prancūzų k. vertė Tomas Taškauskas

Prancūzų poeto, dramaturgo Paulio Claudelio „Kryžiaus kelias“ – tai 14 įtaigių poetinių meditacijų Kristaus kančiai apmąstyti. Jas iliustruoja vieno garsiausių vokiečių dailininkų Albrechto Dürerio graviūros, piešiniai ir raižiniai.
Claudelio meditacijas 2000-ųjų Didįjį penktadienį eidamas Kryžiaus kelią Koliziejuje skaitė šv. Jonas Paulius II.

Jean-François Kieffer „Vilkiaus nuotykiai. Turnyras“

Iš prancūzų k. vertė Ilona Valujevičienė

Tai ketvirtoji Vilkiaus nuotykių dalis! Vilkius ir Pranciškus kviečiami dalyvauti riterių turnyre. Pakeliui jie patiria daugybę nuotykių ir išbandymų, o tam, kad juos įveiktų, turi suburti trijų draugų komandą…

Komiksuose žaisminga ir patrauklia forma perteikiamos bendražmogiškos ir krikščioniškos vertybės, supažindinama su Šventojo Rašto istorijomis ir skatinama gyventi dorai, santarvėje su kūrinija ir žmonėmis.