Jėzaus palaiminimai Evangelijoje pagal Luką pateikiami kartu su įspėjimais. „Vargas jums...“ – kartoja Viešpats savo Kalno pamoksle. Savaime peršasi klausimas, kodėl minimi įspėjimai, jei visi esame palaiminti? Tačiau šie įspėjimai yra labai svarbūs. Gal net svarbesni už palaiminimus. Kokia jų prasmė ir kokią Gerąją naujieną jie mums paskelbia?

Sekmadienio Evangeliją komentuoja pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis OFM, Vilniaus Bernardinų parapijos vikaras, Lukiškių kalėjimo nuteistųjų iki gyvos galvos kapelionas, „Bernardinai.lt“ dvasinis asistentas.

Bernardinai.TV