Károly Ferenczy. Kalno pamokslas (1896 m.)

Jėzus nužengė su Dvylika nuo kalno ir apsistojo lygioje vietoje. Ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio. 
    Tuomet, pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo: 
    „Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė. 
    Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. 
    Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės. 
    Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams“. 
    „Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. 
    Vargas jums, kurie dabar sotūs, nes būsite alkani. 
    Vargas jums, kurie dabar juokiatės, nes jūs liūdėsite ir verksite. 
    Vargas jums, kai visi žmonės jus giria, nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus“.

 

Skaitiniai ABC (550)

Jer 17, 5–8: Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja

Ps 1, 1–2. 3. 4. 6. P.: Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki.

1 Kor 15, 12. 16–20: Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias


Sekmadienio homilijos autorius - kun. Arūnas Peškaitis OFM

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai