Vasario 21–24 d. Vatikane vyks vyskupų konferencijų primininkų susitikimas, skirtas nepilnamečių apsaugai. Susitikimas sušauktas dėl Bažnyčioje kilusios lytinio išnaudojimo krizės. Po sekmadienio „Viešpaties Angelo“ popiežius priminė, kad susitikimas prasidės ketvirtadienį ir prašė už jį melstis.

„Brangieji broliai ir seserys, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Vatikane vyks visų vyskupų konferencijų primininkų susitikimas, skirtas nepilnamečių apsaugai Bažnyčioje. Prašau jus melstis už renginį, kurį sušaukiau, kad jis sustiprintų sielovadinę atsakomybę šio didžiojo mūsų laikų iššūkio akivaizdoje.“