Režisierius Gintaras Varnas. Lauros Vansevičienės nuotrauka

Sekmadienį, vasario 24 d. 14 val. Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje auloje Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“ paskelbs 2018 metų Tolerancijos žmogų ir įteiks Leonido Donskio premiją.

Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ valdybos sprendimu 2018 metų tolerancijos žmogumi išrinktas režisierius Gintaras Varnas už alternatyvios, ugdančios teatro kalbos ir dramaturgijos paieškas, ypač atsiskleidusias paskutiniuose režisieriaus darbuose – „Natanas Išmintingasis“ ir „Getas“.

Leonido Donskio premija fondo valdybos ir J. Donskienės sprendimu buvo skirta publicistui Pranui Morkui už ilgalaikes iniciatyvas, rodančias daugiakultūrį Lietuvos pradą, už projektus, skatinančius istorinę atmintį ir empatiją, bei ne vieną kartą užauginusius jo rašytus filmų scenarijus, apžvalgines ir analitines radijo laidas bei publicistiką.

Pranas Morkus

Nuotraukos autorius Vygintas Skaraitis/BFL 
© Baltijos fotografijos linija

Šiemet fondo valdyba, atsižvelgdama į savo pateiktas užklausas visuomeninėms, nevyriausybinėms organizacijoms, su žmogaus teisių gynimu susijusiomis institucijomis Lietuvoje bei visuomeninės nominacijos ekspertų komisijos siūlymus, svarstė be jau minėtų nominantų ir daugiau 2018 m. tolerancijos žmogaus vardo vertų kandidatūrų: verslininko Evaldo Lasio, teisininkų Vyganto Malinausko ir Sauliaus Dambrausko, publicistų Pauliaus Gritėno, Reginos Statkuvienės ir Antano Manstavičiaus, istorikų Alvydo Nikžentaičio ir Vyganto Vareikio, lėlių vežimo teatro įkūrėjo Antano Markuckio, LR užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus.

Kasmetinė Tolerancijos žmogaus nominacija skiriama asmeniui savo veiksmais, viešu pavyzdžiu ar atviru žodžiu stojusiam prieš ksenofobijos bei antisemitizmo, kitaminčių, kitatikių bei kitataučių persekiojimą, pasisakiusiam prieš smurto, prievartos ir radikalizmo apraiškas visuomeniniame Lietuvos gyvenime.

Leonido Donskio premija teikiama už ilgametes pastangas stiprinti pilietinį sąmoningumą, pakantą ir toleranciją, taip pat už žmogaus teisių gynimą, dialogo mezgimą ir palaikymą tarp skirtingai mąstančių, už pamokas ir pastangas kalbėti be pykčio ir šališkumo, už kitokios nuomonės išklausymą ir jos gerbimą, už nuolatinį priminimą, jog lavinimasis ir apšvieta yra nuolat mus lydintys reiškiniai, stiprinantys abipusį supratimą ir empatiją. L. Donskio premija bus įteikta antrą kartą.

Tradiciškai 2018 metų tolerancijos žmogus Gintaras Varnas, bus apdovanotas a. a. skulptoriaus Edmundo Frėjaus sukurtu atminimo medaliu ir diplomu, Leonido Donskio premijos laureatui Pranui Morkui bus įteiktas diplomas ir 1000 eurų premija. Jį pristatys poetas ir 2009 metų tolerancijos žmogus Tomas Venclova.

Metų tolerancijos žmogaus nominacija yra kasmetinė. Pirmąjį (2001) metų Tolerancijos žmogaus apdovanojimą 2002 metų sausio mėnesį gavo Tomas Šernas. Vėliau Tolerancijos žmogaus titulas atiteko teatrologei, profesorei Irenai Veisaitei (2002), žurnalistui Algimantui Čekuoliui (2003), režisieriui Sauliui Beržiniui (2004), pranciškonų vienuoliui, kunigui Arūnui Peškaičiui (2005), psichologui Robertui Povilaičiui (2006), atlikėjai Jurgai Šeduikytei (2007), žurnalistui Mykolui Drungai (2008), poetui Tomui Venclovai (2009), filosofui Andriui Navickui (2010) rašytojams Daivai Čepauskaitei (2011) ir Sigitui Parulskiui (2012), muzikantui Andriui Mamontovui (2013), žurnalistui Donatui Pusliui (2014), verslininkui Valdui Balčiūnui (2015), rašytojams Vandai Junkaitei (2016) ir Mariui Ivaškevičiui (2017).

Scena iš rež. Gintaro Varno spektaklio „Getas“. Donato Stankevičiaus / Nacionalinio Kauno dramos teatro nuotrauka

Tarp Metų tolerancijos žmogaus titulo nominantų buvo daugelis visuomenėje žinomų žmonių, aktyviai reiškiančių savo vertybinę ir pilietinę poziciją: rašytoja Jurga Ivanauskaitė, žurnalistai Rimvydas Valatka, Romas Sakadolskis ir Domas Burkauskas, dvasininkai Julius Sasnauskas ir Mindaugas Sabutis, smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekkeris, politikos apžvalgininkas ir komentatorius Kęstutis Girnius, disidentas Antanas Terleckas ir kt.

Tuo tarpu pirmoji Leonido Donskio premija 2018 m. buvo skirta istorikui, profesoriui Sauliui Sužiedėliui, tyrinėjančiam bene problematiškiausią Lietuvos istorijos periodą – Holokaustą Lietuvoje, prisidedančiam prie Holokausto švietimo ir tolerancijos ugdymo procesų Lietuvoje ir išeivijoje.

Scena iš rež. Gintaro Varno spektaklio „Getas“. Donato Stankevičiaus / Nacionalinio Kauno dramos teatro nuotrauka

Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ tikslas ne tik saugoti garsių Japonijos diplomato Čijunės Sugiharos ir Nyderlandų garbės konsulo Jano Zwartendijko atminimą, bet ir skleisti pilietinės visuomenės bei tolerancijos idėjas, jis ketina ir toliau skatinti laisvų piliečių visuomeninį ryžtą nesitaikstyti su reiškiniais, kurie kelia grėsmę visuomenės atvirumo ir liberaliosios demokratijos ateičiai.

Fondas dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose, prisideda prie Holokausto švietimo Lietuvoje projektų, jaunosios kartos auklėjimo ir edukacijos, tolerancijos idėjų skleidimo. Besiplečianti muziejaus ekspozicija vilioja vis daugiau Lietuvos ir užsienio turistų, fondo dėka stiprėja kultūrinis ir intelektualinis bendradarbiavimas su Japonija, Nyderlandais, JAV, Izraeliu, Lenkija bei kitomis šalimis.

Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ informacija