Vilniaus universiteto leidykla kviečia susipažinti su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentės dr. Dalios Čiočytės sudaryta kolektyvine monografija „Krikščionybė ir šiuolaikinė lietuvių literatūra“.

Pamatinė teorinė šios monografijos perspektyva yra literatūros teologija, ji derinama su archetipine kritika, fenomenologija, sociokultūrine kritika, komparatyvistika ir kitomis prieigomis. „Literatūros teologija kaip savarankiška disciplina susiformavo XX a. viduryje, karų ir okupacijų išryškintų tikėjimo kolizijų kontekstuose, – sekuliarizacijos (Vakarų kultūros tolimo nuo krikščionybės) laikotarpiu. Literatūros tyrinėjimai su teologija Vakarų religijos ir kultūros tradicijoje buvo siejami nuo seno, tačiau iki pat XIX a. pabaigos Vakarų pasaulyje vyravo tradicinis krikščioniškojo teocentrizmo pasaulėvaizdis (pasižymintis individualizmo ir bendruomeniškumo harmonizavimu, metafiziniu viltingumu, pasitikėjimu būties prasme), dauguma rašytojų, kritikų ir skaitytojų buvo krikščionys, ir kritikas nejautė poreikio teoriškai motyvuoti literatūros ir teologijos sąsajų. O nuo XX a. literatūros santykis su krikščionybe jau nebėra savaime suprantamas ir todėl reikalingas sąmoningos refleksijos“, – teigiama leidinio įvade.

Ši kolektyvinė monografija atskleidžia trejetą šiuolaikinės lietuvių literatūros santykio su krikščionybe formų: tai tradicinis santykis (krikščioniškosios literatūros tąsa), ironiškasis santykis (iššūkis krikščionybei arba maištinga dievoieška) ir nauja, dabarčiai būdinga santykio versija – anoniminis krikščioniškumas. Lietuvoje tai yra originalus ir naujas tyrimas: šiuolaikinė lietuvių literatūra anksčiau nebuvo kompleksiškai tirta kaip krikščioniškojo (ar nuo krikščionybės tolstančio) mentaliteto forma, aiškinantis, kokius klausimus šiuolaikinė lietuvių literatūra kelia krikščionybei, kiek šie klausimai yra nulemti tautos istorijos patirties, kuo šiuolaikinės lietuvių literatūros implikuojama krikščioniškoji savimonė yra savita Vakarų literatūros ir kultūros kontekste ir kuo ji šiam kontekstui artima.

Knyga skiriama visiems, o pirmiausia – tiems, kurie domisi metafiziniu literatūros semantikos lygmeniu ir pasitiki literatūros prasme, įvardyta amerikiečių šiuolaikinės katalikiškosios literatūros tyrėjo Paulo Elie: mes skaitome literatūrą siekdami suprasti save ir savo vietą žemėje.

Monografiją „Krikščionybė ir šiuolaikinė lietuvių literatūra“ galite įsigyti knygynuose „Littera“, „Akademinė knyga“, „Vaga“, el. knygynuose patogupirkti.ltknygos.lthumanitas.lt.

VU naujienos