Minint Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmę, kviečiame paklausyti profesoriaus Vytauto Ališausko paskaitos apie šv. Kazimierą, skaitytos Bažnytionio paveldo muziejuje 2018 m. spalio 3 d.

„Jei Kazimieras tebūtų tik prieš amžius jaunas miręs sosto įpėdinis, jis menkai domintų net istorikus. Tačiau jis peržengė savo epochą ir luomą. Taip jau esti, kad tie, kurie pasirenka be išlygų ieškoti Dievo, tampa „žmonėmis visiems laikams“. Ir Kazimierui prieš penkis šimtus metų tekę iššūkiai stebinančiai šiuolaikiški: rinktis malonumų kultą ar gyvenimo prasmę; būti pirmiausia valdovu ar žmogumi, einančiu meilės keliu; paklusti moralės nepripažįstančiam medicinos mokslui ar savo sąžinei. Pagaliau visais atvejais – ar daryti tai, ko iš tavęs tikisi ir reikalauja aplinka, ar klausyti Dievo ir būti pačiu savimi“, – teigia Vytautas Ališauskas.