Judėjos dykuma. Kosto Kajėno nuotrauka

„Kai vėl sugrįžta to dienos, labiau paženklintos žmogų atnaujinusiais slėpiniais ir einančios prieš pat Velykų šventę, mums yra liepiama joms uoliau pasiruošti dvasiniu apsivalymu, – sakė šventasis popiežius Leonas Didysis (V a.) viename savo pamokslų. – Atgimimo vanduo žmones esmingai atnaujina, tačiau visiems reikia apsivalyti mirtingumo rūdis ir nėra žmogaus, kuris darydamas pažangą neprivalėtų nuolat tobulėti, todėl visi turi stengtis, kad atpirkimo dieną nė vienas neliktų neatsikratę senųjų ydų.“

Šią gavėnią kviečiame drauge ruoštis Prisikėlimui. Kasdien, išskyrus sekmadienius, dienraštyje publikuosime trumpą tekstą apmąstymui, padėsiantį sąmoningai išgyventi dykumos laiką.

„Todėl, mylimieji, dabar dar kruopščiau ir stropiau reikia atlikti tai, ką kiekvienam krikščioniui bet kokiu metu pritinka daryti, idant apaštalų nurodymas pasninkauti keturiasdešimt dienų būtų įvykdytas ne tik susilaikant nuo maisto, bet užvis labiau – išsižadant nuodėmių.“