LR Prezidento kanceliarijos/ Roberto Dačkaus nuotrauka

Liturgija – Bažnyčios gyvenimo viršūnė ir versmė, tačiau neretai mums per šv. Mišias sunku susikaupti, nesijaučiame įsitraukę, gal net nesuprantame, kas vyksta, ar laukiame, kad greičiau pasibaigtų.

Šie paprasti patarimai padės sąmoningai ir aktyviai dalyvauti Eucharistijoje. Ir tai pakeis gyvenimą, nes, kaip rašė popiežius emeritas Benediktas XVI, „garbinimo, kulto, santykio su Dievu tinkamas būdas, steigia tinkamą žmogaus egzistenciją pasaulyje“.

Sacra liturgija konferencija Romoje. Flickr nuotrauka

1. Atvyk anksčiau ir neskubėk namo. Naudinga būti bažnyčioje bent keliolika minučių prieš Mišias: nurimti, susikaupti, melsti Šventosios Dvasios ir Mergelės Marijos, kad padėtų tinkamai dalyvauti. Taip pat ir po Mišių – užuot skubėjęs namo, padėkok Dievui už gautas malones, prašyk palaiminti ateinančią savaitę.

Nuotraukos autorius Vygintas Skaraitis/BFL 
© Baltijos fotografijos linija

2. Melskis ir giedok. Maldos Mišių metu skirtos ne tik kunigui, bet ir tau, kad galėtum Dievą garbinti, Jam dėkoti, atgailauti už nuodėmes ir prašyti malonių. „Kas gieda – dvigubai meldžiasi“ yra sakęs šv. Augustinas. Jei nemoki ar negali – nemanyk, kad tuščiai leidi laiką, kartok giesmės žodžius širdyje. 

EPA nuotrauka

3. Jei nesupranti – išsiaiškink. Neaišku, kodėl reikia atsiklaupti, ką reiškia Evangelijos žodžiai, kunigo veiksmai, o gal apskritai liturgijos prasmė? Turėk drąsos paklausti artimo žmogaus, kuris galėtų žinoti, ar kunigo. Tai svarbu. Liturgijos veiksmai nėra privatūs, kiekvienas jų turi per laiką nugludintą reikšmę. Yra puikių knygų lietuvių kalba, padedančių suprasti liturgiją: Romano Guardini „Šventi ženklai“, 'Apie liturgijos dvasią“ ar Josepho Ratzingerio „Liturgijos dvasia“.

Cathopic.com nuotrauka

4. Neatsiribok nuo Dievo malonės. Nors Mišiose dalyvauji su kitais žmonėmis, nemanyk, kad jų metu nieko nevyksta tavo viduje. Esi prie malonės šaltinio – nepraleisk progos semtis iš jo, patikėdamas Viešpačiui rimčiausius savo širdies reikalus. Kaip rašė teologas Romano Guardini: „Liturgijoje žmogui, malonės palaikomam, suteikiama galimybė įkūnyti savo tikrosios esybės prasmę, būti visiškai tokim, koks jis turėtų ir norėtų būti pagal savo dieviškąją lemtį: „Dievo vaikas“.

Nuotraukos autorius Tomas Urbelionis/BFL
© Baltijos fotografijos linija

5. Susivienyk su Dievu. Jei neturi sunkių nuodėmių (jei turi – išpažink jas kunigui prieš Mišias) ir valandą iki Mišių susilaikei nuo valgio ir gėrimo – priimk Viešpaties kūną. Žmogus alksta Dievo, trokšta su juo susivienyti: „Dieve, tu esi mano Dievas, tavęs aš ieškau, – mano gyvastis tavęs ilgisi, mano kūnas tavęs trokšta, – kaip sausa, pavargusi ir perdžiūvusi žemė“ (Ps 63,2).

Parengė Rosita Garškaitė