Unsplash.com nuotrauka

„Suprask iš kur gavai galimybę būti, kvėpuoti, samprotauti bei tapti išmintingam, o visų labiausiai – pažinti Dievą, iš kur gavai viltį išvysti Dangaus karalystę ir garbę, kurią dabar matai lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, bet vėliau regėsi jos tyrą pilnatvę; iš kur gavai tai, kad esi Dievo Sūnus, Kristaus dalininkas, ir, drąsiai sakant, esi tapęs lyg Dievas: iš kur tau visa tai, kieno valia?“

Iš šventojo vyskupo Grigaliaus Nazianziečio „Pamokslų“