Lietuvoje išleisto pal. T. Matulionio albumo 82 p. su straipsniu „Rusijoje tęsiasi katalikų persekiojimai“ iš Vatikano dienraščio „L‘Osservatore Romano“ 1934 m. kovo 26-27 d.

„Vatican News“ žinių tarnybos rusiškų laidų redakcija 2019 m. kovo 8 d. išspausdino Vatikano apžvalgininkės Olgos Sakun straipsnį „Rusijos Katalikų Bažnyčios istorijos puslapis: Rytų apeigų katalikai ir moterų heroizmas“ su paantrašte „Rytų katalikai – marksistų idealo priešai“. 

Vilniuje įkurtas palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondas išleido iliustruotą albumą, skirtą šiam ypatingam sovietinio režimo vyskupui ir kankiniui, kurio likimas buvo glaudžiai susijęs su Rusija. Albumas sudarytas iš unikalių nuotraukų, taip pat iš 4-ojo dešimtmečio periodinių leidinių fragmentų. Viename jų užfiksuotas Vatikano dienraščio „L‘Osservatore Romano“ 1934 m. kovo 26-27 d. straipsnis „Rusijoje tęsiasi katalikų persekiojimai“. Tekste minimas vyskupo Antonijaus Maletskio sulaikymas ir pasakojama apie tai, kad areštuoti penki katalikų kunigai: t. Blechmannas (Kijevas), t. Schubertas (Odesa), t.  Ilja (Odesos gubernija), t. Hatzenbelleris (Mariupolis) ir t. Kuhn (Aleksandrovskas).

Straipsnyje rašoma, kad „Stačiatikių Bažnyčios aplinkoje vis labiau auga palankumas katalikams ir noras prisijungti prie Apaštalų Sosto. Rytų apeigų katalikuose matydamas pavojingą priešą marksistiniams idealams ir bijodamas, kad susivienijimo troškimas netrukus apims daugelį stačiatikių, GPU sistemingai ir kruvinai kovoja su šio judėjimo atstovais. Pažymėtina, kad ši Rytų apeigų katalikų armija pirmiausia susideda iš moterų, kurios daugeliu atvejų parodė ir toliau rodo didvyriškumą ir heroizmą, vertą pirmųjų krikščionybės kankinių. Tačiau sovietinė valdžia džiaugiasi, tvirtindama, kad sugebėjo „išvalyti“ visą Rusijos teritoriją nuo dvasininkų“.

Šventojo Sosto komunikacijų dikasterijos portalas „Vatican News“ pasaulio katalikams skelbia žinias 39 kalbomis: anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, ispanų, japonų, arabų, kinų, korėjiečių, tamilų, hindi ir kitomis.

Pagal „Vatican News“ informaciją parengė Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondas