Kun. Ramutis Janšauskas. Laidos „Šventadienio mintys“ nuotrauka

Nors dauguma esame regintys, tačiau kartais mūsų abejingumas kitiems, širdies kietumas padaro mus aklus ir kurčius. Ir atvirkščiai – yra neregių, apie kuriuos tikrai galime sakyti, kad jie mato vidumi: mato žmones kaip brolius ir seseris ir atpažįsta juose Viešpatį. Šio sekmadienio laidoje – pažintis su kunigu Ramučiu Janšausku, kuris, pats būdamas neregys, padeda žmonėms praregėti. Ilgai tarnavęs Šiluvoje, dabar kunigas jau apsipranta Kauno arkikatedroje. Žmonės jau žino pirmąją klausyklą kairėje, kur gali prieiti išpažinties pas neregintį kunigą. Per išpažintį atsiskleidžia įvairiausios istorijos, tad negalėdamas skaityti knygų Ramutis „skaito“ žmonių gyvenimo knygas, o juos pačius iš balsų bando nusipiešti vaizduotėje.

Kita laidos herojė – Irma Jokštytė. Tie, kas ją pažįsta, jau nesistebi, kad mergina viena keliavo į Indiją, dabar važiuos mokytis į Vokietiją, veda radijo laidą ir gyvena pilnavertį gyvenimą. Tačiau tokia stipri Irma buvo ne visada, pati prisipažįsta, kad buvo ir noro pasirodyti sveika, erzino žmonių pastabos apie aklumą.

Bendravimas su tokiais žmonėmis kaip Irma ir Ramutis labai sustiprina ir moko priimti save tokius, kokie esame, – sako Lina Puodžiūnienė, daug metų dirbanti su aklaisiais ir silpnaregiais.

Laidą „Šventadienio mintys“ bus galima žiūrėti sekmadienį, 7.00 per LRT televiziją ir 15.35 per LRT plius. Po eterio laidą galima rasti LRT mediatekoje.

Laidos „Šventadienio mintys“ informacija