Algirdas Jurevičius. Kosto Kajėno nuotrauka

Kovo 13-ąją Šiluvoje buvo švenčiame Marijos diena. Iškilmingų šv. Mišių liturgijai vadovavo apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis bei daugiau nei 20 kunigų.

Ypatingą dieną, kai minėjome popiežiaus Pranciškaus šeštąsias išrinkimo metines, vysk. Algirdas priminė, kokią jaudinančią akimirką visi išgyvenome, kai ką tik išrinktas popiežius Pranciškus 2013 m. kovo 13 d. vakarą pirmą kartą pasisveikino su žmonėmis Šv. Petro aikštėje. Šiluvos piligrimai buvo pakviesti padėkoti Dievui už Šventąjį Tėvą, paprašyti Marijos globos jo pontifikatui.

Savo homilijoje vėliau pakomentuodamas ką tik girdėtą skaitinį – pranašo Jonos žodį iš Dievo Ninevei (Jon 3, 1–10), vysk. Algirdas atkreipė dėmesį, kokį didžiulį įspūdį daro Ninevės žmonių atsivertimas: visas miestas atgailauja ir atsiverčia, net pats karalius žengia nuo sosto ir sėda į pelenus. Dievas pasigailėjo Ninevės ir ją išgelbėjo. Žmonių atsivertimas pakeitė istoriją. Atsiversdamas žmogus, pasak ganytojo, pilnutinai priima Jėzų Kristų, mūsų Gelbėtoją. Popiežius Pranciškus taip pat nuolat ragina kiekvieną: nedelsk pas Viešpatį grįžti, neatidėliok.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos nuotrauka

„Ko gali mus pamokyti Mergelė Marija?“ – klausė vysk. Algirdas, pasidalydamas mintimis, jog ji moko atsivertimo greičio. Marija nedelsė su atsakymu angelui Gabrieliui. Ji buvo greita vykdyti Dievo valią, Jo reikaluose nieko neatidėliojanti.

Užbaigdamas homiliją ganytojas paragino melsti Marijos pagalbos atsigręžti į Jėzų, gyvybės šaltinį, kad atgaila, atsivertimas, kaip anuomet Ninevės gyventojams, pakeistų ir mūsų gyvenimo istoriją.

Šiose pamaldose vysk. Algirdas pakvietė, be savo asmeninių intencijų, melstis ir už vyskupus bei kunigus, ypač šį mėnesį švenčiančius įvairias sukaktis. Malda Šiluvoje vyskupystės 30-mečio proga buvo užtarti vyskupai emeritai Juozas Matulaitis ir Juozas Žemaitis MIC, kunigystės 20-mečio proga – kunigai Valdas Paura OCD ir Vidmantas Balčaitis, 75-mečio proga – prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, įvairių jubiliejų proga – kunigai Boleslovas Vaira, Žygimantas Veselka, Povilas Narijauskas, Ričardas Birbilas, Valdas Šidlauskas.