Jėzus kalbėjo: 
    „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: 'Mylėk savo artimą' ir neapkęsk priešo. 
    O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. 
    Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, ką gi užsitarnaujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, ką gi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys? 
    Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“.

Skaitiniai KV (134)

Įst 26, 16–19: Tauta, kuri Viešpačiui, savo Dievui, šventa

Ps 119, 1–2. 4–5. 7–8. P.: Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina.

Komentaro autorius – kun. Nerijus Pipiras

Gyvenimas, rodos, suformuoja taisyklę, jog priešas turi būti nekenčiamas. Šios taisyklės mes nerasime Senajame Testamente. Tačiau Kumrano bendruomenėje nekęstinais ir atiduotinais Dievo rūstybei buvo laikomi tie, kurie nepriklausė bendruomenei.

Jėzus, žinodamas visą žmogiškąją logiką, kviečia peržengti šias taisykles. Juk Tėvo niekas negali apriboti. Tėvas lietų – palaimos ženklą – siunčia visiems, nepaisydamas vertumo ar nevertumo.

Kviesdamas šventai paminti logikos ir galios taisyklę, Jėzus kviečia peržengti siauras žmogiško suvokimo ribas: man bičiulis tik tas, kuris yra mano kompanijoje, kuris mąsto, elgiasi, gyvena taip pat kaip aš. Tikrasis tobulumo kelias yra kitoks. Mąstydami taip, kaip visi mąsto, ar elgdamiesi taip, kaip reikalauja taisyklė skaldyk ir valdyk, nė kiek nepaėjėsime tobulumo keliu.

Tuo tarpu nereikia pamiršti, jog šis kelias – krikščionio gyvenimo programa. Tai iš tiesų kitoks kelias, todėl ne veltui šventoji Teresėlė jį yra pavadinusi mažuoju keleliu. Taigi, tik maži keliai atveria plačius horizontus. Nepaliaukime būtent tokiu keleliu ėję, už nugaros palikdami tuos, kurie myli tik juos mylinčius ar sveikina tik tuos, kurie juos pirmi pasveikino. Būkime žmonėmis be ribų – Tėvo atspindžiais. Gavėnia – puikiausias metas to nepamiršti ir nors po truputėlį siekti, judant pirmyn.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai