Judėjos dykuma. Kosto Kajėno nuotrauka

Žydai regėjo stebuklų. Tu taip pat pamatysi, tik didesnių ir nuostabesnių dalykų nei tada, kai žydai išėjo iš Egipto. (...) Anie perėjo jūrą, o tu perėjai mirtį. Žydai išvengė barbarų vergovės, tu išvengei daug pražūtingesnės – nuodėmės vergovės. (...) Anomis dienomis Mozė pakėlė rankas į dangų , ir žemėn ėmė kristi mana, angelų duona. O dabar mūsų Mozė kelia rankas į dangų ir suteikia mums amžinosios duonos. Anas sudavė į uolą, ir pasipylė vandens srautas, o šitas paliečia stalą, suduoda į dvasinę lentelę, ir prasiveržia Dvasios versmė. Todėl vidur Kristaus stalo tarsi šaltinis trykšta, kad prie versmės iš visų kraštų skubėtų kaimenės ir gaivintųsi išganingomis srovėmis.

Iš šventojo Jono Auksaburnio „Katechezių“