Unsplash.com nuotrauka

Dievas žmogų sukūrė tam, kad nuo pat pradžių jam parodytų savo gerumą. Jis išsirinko patriarchus dėl jų pačių išganymo; jis davė pranašus, kad žmogus žemėje įgustų būti su jo Dvasia ir įgyti Dievo bendrystę. Tas kuris nieko nestokoja, suteikė savo bendrystę visiems, kurie jo stokojo; tiems, kurie jam buvo malonūs, jis it architektas nubraižė išganymo statinį; tiems, kurie jo neregėjo Egipte, jis pats davė duonos, tiems, kurie maištavo dykumoje, davė juos atitinkantį įstatymą, tiems, kurie įžengė į gerąją žemę, suteikė jų vertą paveldą, o tiems, kurie sugrįžo pas Tėvą, jis papjovė tuklų veršį ir aprengė juos geriausiais drabužiais. Jis įvairiausiais būdais ruošė žmonių giminę, kad joje suskambėtų išganymo giesmė.

Iš šventojo vyskupo Ireniejaus traktato „Prieš erezijas“