Simon Abrams/Unsplash.com nuotr.
„Tiek, kurie „palaikina“ įžeidimą turi atlikti išpažintį, nes „patinka“ paspaudimu dalijasi blogiu“ – sako italas vyskupas Ambrogio Spreafico, Frozinonės ganytojas, Italijos vyskupų konferencijos ekumenizmo ir dialogo komisijos pirmininkas.

Vyskupas Pelenų trečiadienio apeigų homilijoje kalbėjo apie socialiniuose tinkluose skleidžiamą neapykantą. Nebūtinai viskas kuo dalijamasi ir džiaugiamasi yra visuomet gerai. Pakanka pažiūrėti, kaip paprastai dalijamasi niekinančiais nusistatymais ir žodžiais, įžeidimais. Mums krikščionims „patinka“ pridėjimas prie įžeidžiančios ar piktos žinios yra nuodėmė, kurią reikia pripažinti ir išpažinti klausykloje.

Pasak ganytojo, vis rimtesni ir kasdieniai atvejai paverčia internetą smurto kurstytoju ir garsintoju. Susidarė pakankamai rimta ir plačiai paplitusi problema, ypač atsižvelgiant į kraštutinius atvejus, galinčius privesti net prie savižudybės tuos, į kuriuos nutaikyti tokie puolimai. Visai paprasta per internetą skleisti ir dalytis pasisakymais ar nusistatymais prieš tai nesusimąsčius. Piršto spustelėjimas, kuriuo pridedame „patinka“ ne visuomet skleidžia žmoniškumą, kuris turėtų būti visiems bendras, nepaisant mūsų teisėtų nuomonių ir vertinimo skirtingumų, kurie atskleidžia dialoguojančios visuomenės kilnumą.

Pasak vyskupo, paprastas spustelėjimas reiškia dalijimąsi blogiu, nes įžeidimas, nesvarbu raštu ar žodžiu, visuomet yra blogis, įžeidžia, ir visi, kurie tuo pasidalija yra blogio ir apsileidimo bendrininkai. Tai tik daugina blogį, jį padaro dar sunkesniu, sakė vyskupas. Ganytojas priminė Jėzaus žodžius apie pyktį „Kalno pamoksle“: „Kas sako savo broliui: „Pusgalvi!“, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: „Beproti!“, tas smerktinas į pragaro ugnį“ (Mt 5, 22).

Tai aiškūs žodžiai, įspėjantys prieš žodžiais išliejamą pyktį ir asmenis, kurie juo dalijasi, skleisdami nedraugiškumą, susiskaldymą, atmetimą ir niekam nenaudingus kivirčus. Pasak Jėzaus, pikti žodžiai, sužadindami nedraugiškumą, gali nuvesti iki kito eliminavimo.

Visi karai, įskaitant žodžių karus, prasideda žmogaus širdyje, jausmuose ir mintyse ir reikia pripažinti, kad jie pavojingi. Šiandien turėtų būti priešingai, turėtų būti laikas kuo žmoniškesniam, mandagiam ir nepiktam žodynui. Visiems mums to reikia, sakė vyskupas. Pasak jo, tai nereiškia, kad visi turime būti vienos nuomonės apie viską. Skirtingumai yra turtas, tačiau jais reikia dalintis pasitelkiant kantraus dialogo, susitikimo ir taikios diskusijos kultūrą. Internetas yra puiki galimybė, pasinaudokime ja kitam palaikyti, o ne griauti.