Unsplash.com nuotrauka

Yra trys dalykai, broliai, trys dalykai, kuriais laikosi tikėjimas, remiasi pasiaukojimas, įtvirtinama dorybė: malda, pasninkas, gailestingumas. Malda beldžia, pasninkas išprašo, gailestingumas priima. Malda, pasninkas, gailestingumas, šis trejetas yra vientisas, kiekvienas jo narys kitam teikia gyvybę.

Pasninkas yra maldos siela, gailestingumas yra pasninko gyvybė. (...) Tas, kuris turi tik vieną iš šių dalykų, bet ne visus iš karto, tas neturi nieko. Todėl kas meldžiasi te pasninkauja; kas pasninkauja, tebūnie gailestingas; tegu prašantį išklauso tas, kuris pats prašydamas nori būti išgirstas; kurio ausys atviros prašančiam, tas sau palenkia Dievo ausį.

Iš šventojo vyskupo Petro Auksažodžio „Pamokslų“