Unsplash.com nuotrauka

Jis meldžiasi už mus kaip kunigas; Jis meldžiasi mumyse kaip Galva; Jis yra mūsų meldžiamas kaip Dievas. Todėl Jame atpažinkime savo balsą, o savyje – Jo balsą.

(...)

Jis mūsų meldžiamas kaip Dievas, o pats meldžiasi prisiėmęs tarno išvaizdą: ten Kūrėjas, čia kūrinys. Nekintantysis prisiėmęs perkeistos kūrinijos išvaizdą, iš mūsų ir savęs padarydamas vieną žmogų, galvą ir kūną. Todėl mes meldžiame Jį, per Jį, Jame, mes tariame žodžius kartu su Juo ir Jis su mumis.

Iš šventojo vyskupo Augustino „Psalmių aiškinimų“