Motina Placid. Abbeyofreginalaudis.org nuotrauka

Kryžiaus kelius drožusi benediktinė motina Placid būdama 21 m. Amerikoje įstojo į vienuolyną 1949-aisiais ir jame liko visą gyvenimą iki mirties 2012 m. Jai vyšnių medieną dovanojo kaimynas ūkininkas, o vietiniai lietuviai buvo jos modeliai. Skulptūros baigtos apie 1975-uosius ir 40 metų stovėjo seserų koplyčioje. Žmonės ypač džiaugėsi drožiniais, mėgdavo koplyčią lankyti. Senąją koplyčią nugriovus, kryžiaus keliai išstatyti naujoje koplyčioje.

Abbeyofreginalaudis.org iliustracija

Lietuviai į Betliejaus miestelį imigravo XIX a. antroje pusėje, visi ūkininkavo. Marčiukaičių ūkis jau penktos kartos rankose, kitų pavardės – Melninkas, Butkus, Seliokas ir kt., iš visų 3 571 gyventojų 240 lietuvių kilmės.

Benediktinių Regina Laudis vienuolynas Betliejuje, Konektikute, JAV, balandžio 7 pristatė naują knygą apie dailininkę motiną Placid, 20 metų drožusią Kryžiaus kelius – „The Artist Remembers: Mother Placid and the Stations of the Cross“. Albume žurnalistas George‘as Krimsky apibūdina drožinių kūrimą iš pokalbių su skulptore motina Placid. Knygą pristatė vienuolyno vyresnioji motina Dolores Hart. Vyšnios medžio 14 kūrinių svarbą apibūdino ir fotografas Patrickas de Warrenas.

Parengė kun. Antanas Saulaitis SJ