Unsplash.com nuotrauka

Juk tikintieji Kristų, gyvojo Dievo žodžiu atgimę ne iš gendančios, o iš negendančios sėklos, ne iš kūno, o iš vandens ir Šventosios Dvasios, tampa išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta. (...)

Tos tautos būsena yra Dievo vaikų, kurių širdyse kaip šventovėje gyvena Šventoji Dvasia, orumas ir laisvė.

Jos įstatymas yra naujas įsakymas mylėti taip, kaip pats Kristus mylėjo.

Iš Vatikano II Susirinkimo dogminės konstitucijos apie Bažnyčią „Lumen gentium