Judėjos dykuma. Kosto Kajėno nuotrauka

Kas nori visuomet būti su Dievu, privalo dažnai melstis, dažnai ir skaityti. Mat melsdamiesi patys kalbamės su Dievu; o kai skaitome, Dievas su mumis kalba.

Iš skaitymo ir mąstymo kyla visokeriopa pažanga. Skaitydami išmokstame to, ko nežinome, o mąstydami įtvirtiname tai, ko išmokome.

Šventojo Rašto skaitymas teikia dvejopą dovaną: ir proto nuovoką ugdo, ir nukreipęs nuo pasaulio tuštybių žmogų vedą į Dievo meilę.

Iš šventojo vyskupo Izidoriaus „Patarlių knygų“