Judėjos dykuma. Kosto Kajėno nuotrauka

Mes dalyvausime Velykose, dabar vis dar simboliškai, tačiau suprantamiau nei Senajame Įstatyme (mat Įstatymo Velykos, nebijau pasakyti, buvo miglotas simbolio pirmavaizdis); netrukus jos bus tobulesnės ir tyresnės, nes Žodis gers su mumis naują vyną savo Tėvo Karalystėje, atskleisdamas ir pamokydamas mus to, ką jis ne iki galo atvėrė. Nes visada nauja yra tai, kas suprantama dabar.

Iš šventojo vyskupo Grigaliaus Nazienziečio „Pamokslų“