EPA nuotrauka

Antradienio ryto oficialų Šventojo Sosto apreiškimą dėl gaisro Paryžiuje, kiek vėliau papildė popiežiaus Pranciškaus žinia Paryžiaus arkivyskupui Micheliui Aupetit.  

„Po didelę Dievo Motinos katedros dalį nusiaubusio gaisro aš vienijuosi su jūsų, jūsų vyskupijos, Paryžiaus gyventojų ir visų prancūzų liūdesiu“, – rašo Šventasis Tėvas. „Šiomis šventomis dienomis, kai atsimename Jėzaus kančią, mirtį ir prisikėlimą, jums pažadu savo dvasinį artumą ir maldą. Ši nelaimė smarkiai nuniokojo istorinį pastatą. Tačiau suprantu, kad ji taip pat palietė įvairių įsitikinimų paryžiečių ir prancūzų širdims brangų nacionalinį simbolį, nes Dievo Motinos katedra yra architektūrinis kolektyvinės atminties perlas, didelių renginių susitikimo vieta, katalikų mieste tikėjimo ir maldos liudytoja. Pripažindamas ugnį tramdžiusių gaisrininkų drąsą ir darbą aš linkiu, kad Dievo Motinos katedra vėl taptų, visų pagalbos ir atstatymo darbų dėka, gražiąja miesto centro širdimi, visų ją stačiusiųjų tikėjimo išraiška, jūsų vyskupijos bažnyčia-motina, architektūriniu ir dvasiniu Paryžiaus, Prancūzijos ir žmonijos paveldu. Su tokia viltimi iš visos širdies laiminu jus, Prancūzijos vyskupus ir jūsų vyskupijos tikinčiuosius, meldžiu Dievo palaimos Paryžiaus ir visos Prancūzijos gyventojams.“

EPA nuotrauka

Antradienio popietę Twitter tinkle popiežius kreipėsi į milijonus savo paskyros prenumeratorių, kviesdamas: „Šiandien malda vienykimės su prancūzų tauta, tikėdamiesi, kad žalos skausmas virs atstatymo viltimi. Šventoji Marija, mūsų Motina, melski už mus.“